Sollentuna Energi tecknar avtal för datalagringsdirektivet med NetNordic

Sollentuna Energi, ett energibolag som började bygga sitt bredbandsnät redan 1999 och med fler än 17 000 bredbandskunder, har tecknat ett drifttjänsteavtal med NetNordic för datalagringsdirektivet.

Datalagringsdirektivet är ett krav på lagring av information i ett kommunikationsnät.

NetNordic levererar en lösning för datalagringsdirektivet, som uppfyller alla krav och är säkerhetsstämplad enligt SSNfs tolkning av direktivet.

’’Det gläder oss att Sollentuna Energi återigen har valt NetNordic som sin driftstjänstpartner för den här tjänsten. Idag levererar vi lösning för datalagringdirektivet för mer än 80 000 bredbandskunder i Sverige, vilket gör oss till den ledande leverantören i Sverige. Tjänsten erbjuds även i de andra Nordiska länderna.‘’ säger Johan Bergman, VD NetNordic Sverige.

’’Vårt val av NetNordic för datalagringsdirektivet var ett självklart val. Jag uppskattar NetNordics förmåga att skapa moderna, innovativa och flexibla lösningar och tjänster samt möta kundens önskemål,'' säger Per Lilja, Affärsområdeschef för Sollentuna Energis Stadsnät.

Tjänsten kommer att vara tillgänglig för Sollentuna Energi i slutet av 2013.

För ytterligare information, kontakta:
Tuuli Waern,  Marketing Manager
NetNordic Sverige
Tel: 070 7880 490
Email: tuuli.waern@netnordic.se

Om NetNordic
NetNordic Sverige fokuserar på svenska bredbandsmarknaden och utvecklar fiberbaserade lösningar och tjänster för stadsnät och operatörer. Dessutom marknadsför vi vårt varumärke CityNet365 som är drift- och supporttjänster och inkluderar övervakning med vårt eget Network Operations Center (NOC) i Kista. NetNordic är en 100% oberoende systemintegratör som verkar på den Nordiska marknaden. NetNordic Sverige är en del av NetNordic koncernen. Vill du veta mer, besök gärna vår hemsida www.netnordic.se

Taggar:

Citat

Vårt val av NetNordic för datalagringsdirektivet var ett självklart val. Jag uppskattar NetNordics förmåga att skapa moderna, innovativa och flexibla lösningar och tjänster samt möta kundens önskemål.
Per Lilja, Affärsområdeschef för Sollentuna Energis Stadsnät.
Det gläder oss att Sollentuna Energi återigen har valt NetNordic som sin driftstjänstpartner för den här tjänsten. Idag levererar vi lösning för datalagringdirektivet för mer än 80 000 bredbandskunder i Sverige, vilket gör oss till den ledande leverantören i Sverige. Tjänsten erbjuds även i de andra Nordiska länderna.
Johan Bergman, VD NetNordic Sverige