Delårsrapport, januari - september 2001

[REMOVED GRAPHICS]Delårsrapport, januari - september 2001 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 2000. NetOnNet gick med vinst i Sverige under tredje kvartalet · Försäljningen ökade med 219 % och uppgick till 106,7 (33,5) miljoner kronor. · Resultatet för perioden uppgick till -17,2 (-25,4) miljoner kronor, varav resultatet i Sverige uppgick till -4,1 (-20,3), i Tyskland -9,8 (-4,7) samt i Belgien -3,3 (-0,4) miljoner kronor. · Sverige redovisar en vinst på 0,6 (-4,0) miljoner kronor under kvartal 3. Tysklands resultat under kvartal 3 uppgick till -1,8 (-2,4) miljoner kronor, Belgiens uppgick till -1,3 (-0,4) miljoner kronor. · Kommunicerat mål om att Sverige ska gå med vinst från september 2001 och att nuvarande kassa förväntas räcka för att föra hela bolaget till vinst kvarstår. · NetOnNet (www.netonnet.se) är Europas första renodlade butik för hemelektronik på nätet. NetOnNet erbjuder TV, video, mobiltelefoner etc. från ledande märken som Sony och Philips m.fl. Varorna levereras hem till privatpersoner och företag. Bolaget startade i mars 1999 och har sitt huvudkontor i handelsstaden Borås. Verksamhet startades i Tyskland i september 2000 och Belgien i januari 2001. NetOnNet-modellen För att utveckla verksamheten med fokus på rätt saker har NetOnNet utvecklat en egen modell som övergripande guideline. Löpande kontrolleras och ifrågasätts om man arbetar inom modellens ramar. Här nämns kortfattat synen på de olika parametrarna: · Fokus på sortiment och försäljning: Ledning och medarbetare har gedigen säljbakgrund och alla aktiviteter ska skapa försäljning. Om de inte gör det så riskerar det att påverka priserna på sikt. Alla säljskapande åtgärder ska utgå från sortimentet, dvs. produkterna. Genom att erbjuda rätt produkter till rätt priser blir det försäljning som skapar nöjda kunder som kan tänka sig att handla igen. · Branschkunskap: Personal på produkt-, sälj- och marknadsavdelningar rekryteras företrädesvis inom branschen. Vid t.ex. val av leverantörer och alternativa lösningar är det lättare att vara påhittig om man har ett stort kontaktnät. · Låga kostnader: Då NetOnNet konkurrerar med lägre priser än konkurrenterna måste alla löpande kostnader som löner, resor, lokaler mm hållas på ett minimum. Det är viktigt att tävla i kostnadsjakt och samtidigt tycka att det är roligt. · Egen logistik i egna lokaler med egen personal ger möjligheter att förbättra eventuella fel i varuförsörjningen mycket snabbt. Logistik betraktas som kärnverksamhet. · Högt snittordervärde ger lägre hanteringskostnad per order och minskar totalt sett kravet på volym. Detta skapas huvudsakligen genom att erbjuda tillbehör och kombinationsprodukter vid köp av de större hårdvarorna. Det blir mycket billigare för kunden om hon/han köper de tillbehör som behövs samtidigt som de köper hårdvaran. · Hög fokus på styrning och uppföljning av verksamheten: Enkelt uttryckt ska kostnadsmassan minska i förhållande till försäljning och bruttovinst. Nyckeltalen bryts ned på nivåer och slag som ger snabba indikationer om eventuella avvikelser. Det gäller att välja rätt och att följa upp ofta så att alla nyckeltal hela tiden utvecklas åt rätt håll. · Marknad Hemelektronikmarknaden som NetOnNet verkar på utvecklades starkt under år 2000 och branschen som helhet bedöms ha ökat med cirka 15 %. Under rådande konjunktur bedömer NetOnNet att branschens tillväxt kommer att avmattas under 2001. För perioden beräknas branschen ha tappat cirka 8 % mot föregående år. Minskningen förklaras främst av de stora ökningarna förra året i kombination med en allmänt försämrad konjunktur som påverkar en del av kapitalvarukonsumtionen. Dessutom bedöms terrordåden den 11 september i USA ha inneburit ytterligare avmattning på kort sikt. I konkurrens med andra branscher som t.ex. resor så finns dock möjligheter till återhämtning under fjärde kvartalet. Det bör nämnas att konjunkturavmattningen kan komma att skapa möjligheter i form av bättre produkttillgång, minskad konkurrens etc., vilket ofta gynnar bolag som har en liten, men snabbt växande marknadsandel. Då NetOnNet dessutom har en utpräglad lågprisprofil bör en konjunkturnedgång kunna gynna bolagets ställning på marknaden. Samtidigt med detta förväntas en rad nya produkter fortsätta att växa starkt. Det är dels traditionella segment som TV där framförallt det nya Widescreenformatet medförande större modeller slagit igenom under år 2000 som nu kommer att kunna växa i de lägre prissegmenten. DVD-spelare har nu etablerat sig i prisläget under 2000 kronor och växer snabbt, vilket även kommer att ha en positiv effekt på försäljningen av Hemmabiopaket och av DVD-filmer. Även här förväntas marknaden att öka i de lägre prissegmenten som en följd av det allmänna konjunkturläget. Andra Digitala produktgrupper som fått sitt genombrott och som förväntas att fortsätta att växa är MiniDisc, MP3, Digital-TV och Digitala kameror. Utvecklingen innebär också att marknaden för tjänster knutna till produkterna kommer att öka. Trots att US dollarn varit mycket stark mot Euron och i synnerhet mot svenska kronan har inte leverantörerna lyckats höja prisbilden under perioden. Det samlade intrycket är dock att en generell prishöjning kommer att ske med mellan 3-5 % i Sverige och mellan 1-2 % i Euroanslutna länder under andra halvåret. Prishöjningarna är aviserade till det fjärde kvartalet. NetOnNets totala snittordervärde har under perioden legat på ca 2800 kronor exklusive moms och förväntas att ligga runt nuvarande nivå för kommande period. Inom E-handeln har produktområdet hemelektronik inte varit lika väl etablerat som t.ex. böcker och CD-skivor. Från år 2000 har denna bild förändrats avsevärt och idag omnämns hemelektronik allt oftare bland de branscher som spås en ljus framtid inom e-handeln. Under perioden har bl.a. Ernst & Young redovisat en undersökning med en positiv prognos för e-handelns tillväxt under de närmaste åren. Sammantaget med tidigare tillväxtprognoser som finns tillgängliga för E-handeln i allmänhet, bedömer bolagets ledning NetOnNets tillväxtmöjligheter som fortsatt mycket goda. Källa: SRL, Branschkansliets Marknadsinformation AB, NetOnNet AB Omsättning Omsättningen under perioden uppgick till 106,7 (33,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på 219 % jämfört med föregående år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00070/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00070/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

NetOnNet – Prispressaren på hemelektronik Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från lagerhyllan och på lite mindre fina adresser än våra konkurrenter. Resultatet blir lagerpriser på bland annat TV, hemmabio, digitalkameror, datorer och mycket mer, varje dag, året runt. Istället för enstaka ”reafynd” och ”prischocker” bjuder vi på upptäcktsfärd bland ständigt röda prislappar på Internet i både Sverige och Norge eller någon av våra tio Lagershopar. Vårt huvudkontor ligger i handelsstaden Borås. Vid ett besök hos oss förstår man hela innebörden i de vackraste ord vi vet ”Direkt från lagerhyllan”.

Dokument & länkar