Pressinbjudan: Godkänt bygglov för utbyggnad av NetPort Science Park

Under gårdagens sammanträde beslutade byggnadsnämnden att godkänna bygglovet för etapp 5 och 6 på Östra piren i Karlshamn. NetPort Science Park bjuder in till presskonferens för att presentera planerna för utbyggnaden.

Plats: Zambesi, NetPort Science Park

Tid: Fredag 5 september kl 13:00

Kontakt:

Samuel Henningsson

Telefon: 0733 99 99 54

E-post: samuel.henningsson@netport.se

Karlshamnsfastigheter AB är ett av Karlshamns kommuns verktyg i näringslivsutveckling. Karlshamnsfastigheter AB har en affärsidé som innebär att bolaget ska erbjuda anpassningsbara lokaler, vilket skapar förutsättningar för tillväxt. 

NetPort Science Park är en samverkansorganisation som tillsammans med Karlshamns kommun, Blekinge Tekniska Högskola och näringslivet skapar hållbar ekonomisk tillväxt och samhällelig utveckling. NetPort Science Park initierar och deltar i forskningsprojekt med lokala, nationella och internationella partners inom fokusområdena Digitala medier, Intelligent logistik/ITS och Energi. NetPort Science Park är en stimulerande och utvecklande miljö för utvecklingsföretag i tillväxt, och en mötesplats för människor, men även för idéer, kunskap och kreativitet. Läs mer på www.netport.se

Om oss

NetPort Science Park är en kreativ mötesplats för människor, idéer och innovation som skapar hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling på lokal och regional nivå. Här verkar idag 30 företag, 230 anställda och 350 studenter. Området består av 12 500 kvm kontorsyta och nu växer vi med ytterligare 6000 kvm för att skapa plats för fler människor och idéer. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter skapas bättre förutsättningar för individer, företag och samhälle, med ett fokus på områdena Digitala medier, Energi och Intelligenta transportsystem. Karlshamns kommun, Blekinge Tekniska Högskola och ett 80-tal medlemsföretag äger en tredjedel var. Detta främjar samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle i ett gemensamt innovationssystem enligt den så kallade triple helix-modellen.

Media

Media