Pressinbjudan: MY.WAY ..for Young Digital Creatives.

Ungdomsarbetslösheten är idag ett stort problem nationellt och värst drabbat är Blekinge. NetPort Science Park misstänker att det finns en mängd ungdomar i Blekinge som använder digitala medier för utveckling av sina intressen och nätverk. Dem vill vi gärna samverka med. 

I detta nystartade projekt erbjuds unga människor med digitalt intresse, t ex inom spel, hackers, digital bild, design, digitalt ljud, webb etc. att ta sitt engagemang ett steg vidare. Med stöd av en projektledare vill vi stärka dessa unga förmågor i sin roll som entreprenörer och projektgenomförare i sin specifika digitala kompetens. Ungdomarna kommer att matchas mot deras egna engagemang med befintligt näringsliv.

Plats: Zambesi, NetPort Science Park

Tid: Tisdag 9 september kl 13:00

Välkommen till NetPort Science Park för att träffa de som driver projektet, Cissi Dahl och Micke Gunnarsson från NetPort Science Park och Helena Titz från Arbetsförmedlingen.

Vid frågor kontakta:

Cissi Dahl, Projektledare MY.WAY....for Young Digital Creatives.

Mail: cissi.dahl@netport.se

Mobil: 0709-503 530NetPort Science Park är en samverkansorganisation som tillsammans med Karlshamns kommun, Blekinge Tekniska Högskola och näringslivet skapar hållbar ekonomisk tillväxt och samhällelig utveckling. NetPort Science Park initierar och deltar i forskningsprojekt med lokala, nationella och internationella partners inom fokusområdena Digitala medier, Intelligent logistik/ITS och Energi. NetPort Science Park är en stimulerande och utvecklande miljö för utvecklingsföretag i tillväxt, och en mötesplats för människor, men även för idéer, kunskap och kreativitet. Läs mer på www.netport.se

Om oss

NetPort Science Park är en kreativ mötesplats för människor, idéer och innovation som skapar hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling på lokal och regional nivå. Här verkar idag 30 företag, 230 anställda och 350 studenter. Området består av 12 500 kvm kontorsyta och nu växer vi med ytterligare 6000 kvm för att skapa plats för fler människor och idéer. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter skapas bättre förutsättningar för individer, företag och samhälle, med ett fokus på områdena Digitala medier, Energi och Intelligenta transportsystem. Karlshamns kommun, Blekinge Tekniska Högskola och ett 80-tal medlemsföretag äger en tredjedel var. Detta främjar samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle i ett gemensamt innovationssystem enligt den så kallade triple helix-modellen.

Media

Media