Lugnare semester i lågkonjunkturen

Färre kontakter med kunder, kolleger och medarbetare, färre jobbsamtal och inte lika mycket jobbmail under semestern. Den ekonomiska krisen gör att svenska folket ser fram emot en mer avkopplande sommarledighet i år, jämfört med högkonjunkturen 2007, visar en undersökning från Netsurvey.

Undersökningen, som genomförts bland 1317 förvärvsarbetande visar hur förväntningarna på den kommande semestern har förändrats från försommaren 2007 till försommaren 2009. Då, under högkonjunkturen, hade nästan hälften av svenskarna svårt att släppa tanken på jobbet under sin ledighet. 40 procent kollade jobbmailen varje dag eller flera dagar i veckan. I år ser bilden annorlunda ut. Det blir; • Färre kontakter med kunder och uppdragsgivare • Färre arbetsrelaterade telefonsamtal • Mindre arbetsrelaterad information att läsa • Färre kontakter med kolleger och medarbetare • Mindre koll på mailen • Färre arbetsrelaterade möten. - I dessa kärva tider kan man se det som ett sundhetstecken att människor väljer att prioritera annat än bara jobb under semestern. De väl utbyggda trygghetssystemen bidrar säkert till att människor vågar se fram emot sommaren istället för att gå och oroa sig för jobbet”, kommenterar Netsurveys VD Peter Bolinder. Företagen har också allt att vinna på friska medarbetare. Jag är övertygad om att medarbetare som kommer tillbaka pigga och utvilade från semestern har bättre förutsättningar att kavla upp ärmarna och möta de utmaningar som ligger framför oss ännu en tid. Om semesterundersökningen: Undersökningen är genomförd under perioden 4-8 maj 2009 via en internetpanel. Deltagare är män och kvinnor i åldern 18-64 år i Sverige, som utgör ett representativt urval av den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Totalt har 1317 personer besvarat enkäten.

Prenumerera

Dokument & länkar