Klargörande avseende framtida kapitalbehov

Idag den 17 april 2013 publicerade Bloomberg en intervju med VD Mikael Brönnegård. Mot bakgrund av därefter uppkomna frågor publicerar NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) härmed ett klargörande avseende bolagets kapitalbehov, vilket är oförändrat mot i noteringsprospekt angiven information.

På sidan 22 i bolagets noteringsprospekt, daterat 3 april 2013, framgår bland annat följande: ”Med nuvarande planer och förbrukning av kapital tar NeuroVives kassa slut under mitten av 2014 och Bolaget kommer med stor sannolikhet i framtiden behöva genomföra nyemissioner oberoende av hur eventuella partnerskap och utlicensiering av produkter går.” Denna information är oförändrad.

VD Mikael Brönnegård kommenterar: ”Vi får en del frågor avseende exakt när i tiden en potentiell kapitalisering skulle vara aktuell samt gällande dess omfattning; frågor som inte går att svara på i nuläget. NeuroVive bedriver en kapitalkrävande verksamhet och finansieringen är till stor del beroende på till exempel vilka samarbeten som uppnås och hur verksamheten utvecklar sig över tid. Vi har som tidigare kommunicerats kapital för att driva verksamheten till mitten av 2014 och kommer med stor sannolikhet i framtiden behöva genomföra nyemissioner oberoende av hur eventuella partnerskap och utlicensiering av produkter går.”

 

För ytterligare information kontakta:
Mikael Brönnegård, VD
Telefon:              070‐299 62 64
E-post:                info@neurovive.se

Presskontakt:
Citigate Dewe Rogerson: Nina Enegren / David Dible
Telefon:              +44 207 282 1050
E-post:                nina.enegren@citigatedr.co.uk

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ):
Medicon Village, SE‐223 81 Lund

Telefon: 046‐275 62 20 (växel)

Fax: 046-888 83 48
E-post: info@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.se; www.neurovive.com

Taggar:

Om oss

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). www.neurovive.se

Prenumerera

Dokument & länkar