NeuroVive: Livesändning av NeuroVives informationsträff i Ängelholm

På onsdag, den 18 april 2012 klockan 18:30, håller NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) informationsträff i Ängelholm. Informationsträffen kommer att livesändas online (http://neurovive.playontv.se).

VD Mikael Brönnegård informerar om bolaget, dess framtid och aktuell emission. Björn Hellkvist (f.d. tränare i Rögle BK) berättar om sin livssituation med Parkinson och framtiden.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/NeurovivePharmaceutical/Inbjudan%20till%20infotraff%20%20NeuroVive%20%20angelholm.pdf 

För ytterligare information kontakta 
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Om oss

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). www.neurovive.se

Prenumerera

Dokument & länkar