NeuroVive: NeuroVive publicerar noteringsprospekt

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) publicerar härmed noteringsprospekt med anledning av noteringen av bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Noteringsprospekt finns tillgängligt på bolagets och Sedermera fondkommission AB:s respektive hemsida (www.neurovive.se och www.sedermera.se).

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen och någon nyemission av nya aktier sker inte i samband med noteringen. Noteringen innebär att handeln i NeuroVives aktie flyttas från handelsplatsen AktieTorget till NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap är den 10 april 2013. Handeln med NeuroVives aktier på AktieTorget upphör därmed och sista dag för handel på AktieTorget är den 9 april 2013. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, NVP, ISIN-kod SE0002575340. 

Rådgivare: Sedermera Fondkommission AB har varit rådgivare i samband med noteringsprocessen. 


För ytterligare information kontakta:
Mikael Brönnegård, VD
Telefon: 070-299 62 64
E-post: info@neurovive.se

Presskontakt:
Citigate Dewe Rogerson: Nina Enegren / David Dible
E-post: nina.enegren@citigatedr.co.uk
Telefon: +44 207 282 1050

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ):
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Telefon: 046-275 62 20 (växel)
Fax: 046-888 83 48
E-post: info@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Adress: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Om oss

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). www.neurovive.se

Prenumerera

Dokument & länkar