NeuroVive: NeuroVive utökar produktionskapaciteten för NeuroSTAT och CicloMulsion

NeuroVive har tecknat ett avtal med Fresenius Kabi i Graz, Österrike, som möjliggör expansion av produktionen av bolagets lipidbaserade produkter för behandling av akuta traumatiska hjärnskador och reperfusionsskador vid hjärtinfarkt. Avtalet innebär att NeuroVive, för fullskalig produktion av NeuroSTAT och CicloMulsion, har säkrat tillgången till en ny produktionsenhet som Fresenius Kabi bygger i anslutning till sin produktionsanläggning i Graz. Fresenius Kabi producerar i dagsläget NeuroVives produkter för kliniska prövningar i sin forskningsenhet i Graz. De finansiella villkoren för avtalet kommuniceras inte publikt. Avtalet med Fresenius Kabi utgör ytterligare ett steg på vägen mot framtida kommersialisering av NeuroSTAT och CicloMulsion.

VD Mikael Brönnegård kommenterar: 

"NeuroVive har haft ett långt och mycket givande samarbete med Fresenius Kabi i Graz, Österrike, för småskalig produktion av produkterna NeuroSTAT® och CicloMulsion®. Hittills har produktionen tillgodosett behoven för vetenskapliga och kliniska studier, såsom den pågående externa franska multicenterstudien med CicloMulsion® för reperfusionsskada efter hjärtinfarkt. Den tidigare produktionen har skett i Fresenius Kabis forskningsenhet i Graz, Österrike. Investeringen i utökad produktionskapacitet möjliggör en optimering av produktionslinjen för NeuroVives lipidbaserade läkemedelskandidater. Det nya avtalet säkrar produktion av stora volymer för kommersiellt bruk och utgör en förlängning och förstärkning av ett sedan tidigare framgångsrikt samarbete mellan NeuroVive och Fresenius Kabi." 

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Brönnegård, VD

Telefon: 046-288 01 10, 070-299 62 64
E-post: mikael.bronnegard@neurovive.se
Hemsida: www.neurovive.sewww.neurovive.com
Postadress: Biomedical Center, BMC D10, 221 84 Lund

Om oss

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). www.neurovive.se

Prenumerera

Dokument & länkar