Länsförsäkringar Wasa Fondförvaltning AB först med ny version av iQuote

Länsförsäkringar Wasa Fondförvaltning AB först med ny version av iQuote Newmedia.se har nu levererat en ny version av sitt system iQuote för publicering av finansiell realtidsinformation på Internet och Intranät. Systemet ger Länsförsäkringar Wasa Fondförvaltning AB ny funktionalitet, flexibilitet och prestanda. Genom att det nya systemet är uppbyggt av komponenter minskas serverns belastning vilket ger kunderna snabbare åtkomst. Den komponentbaserade lösningen ger också stor flexibilitet för att infoga nya informationstjänster, exempelvis prisinformation för nya instrument. Det blir även enkelt att ändra webbsidorna design för att möta kundernas önskemål om bättre överskådlighet. - Newmedia.se visar med det nya systemet att de förstår vår finansiella verksamhet och talar vårt språk, säger Per Olof Skarstedt, chef för AU/IT inom Länsförsäkringar Wasa Fondförvaltning AB. Deras lösning kombinerar en avancerad teknisk plattform med verksamhetsförståelse. Newmedia.se är ett renodlat internetkonsultföretag specialiserad på finansiell information. Man säljer den egenutvecklade svenska programvaran iQuote, som är ett webbaserat börsinformationssystem. Den används av fondkommissionärer, banker och mediaföretag för att sekundsnabbt presentera börsinformation via Intranät och Internet. Bland kunderna märks Dagens Nyheter, OM Stockholmsbörsen, Carnegie Fondkommission, SkandiaBanken, Länsförsäkringar Wasa, Handelsbanken och MatteusJP. Newmedia.se har utvecklat programvara för att även kunna presentera finansiell information, med WAP-teknik, på mobiltelefoner. Newmedia.se startade 1986 av Fredrik Gjärdman och Fredrik Lönnquist. Företaget expanderar snabbt, har idag 10 anställda och en omsättning som i år väntas landa på 8 Mkr. För ytterligare information kontakta Fredrik Lönnquist Telefon: 08-6613840 Tel hem: 511 710 67 Newmedia.se AB Telefon: 08-661 3840 E-mail: fredrik.l@newmedia.se Oxenstiernsgatan 33 Mobil: 070-661 74 72 115 27 Stockholm Fax: 08-661 88 89 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00240/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00240/bit0001.pdf

Om oss

New Media Publishing är en byrå som bildades 2017. Verksamheten handlar huvudsakligen om att bygga och driva webbportaler inom företagande, juridik, ekonomi och bokföring.

Prenumerera

Dokument & länkar