Bokslutskommuniké för New Wave Group AB (publ) JANUARI – DECEMBER 2010

Tillväxten 17 % i lokala valutor

Perioden 1 oktober – 31 december 2010

–    Omsättningen uppgick till 1 202 mkr, vilket var 17 % bättre än föregående år i lokala valutor och 11 % bättre i SEK (1 082 mkr).
–    Resultat efter skatt förbättrades med 37,7 mkr och uppgick till 99,0 (61,3) mkr.
–    Resultat per aktie uppgick till  1,47 (0,90) kr.
–    Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 202,2 (430,3) mkr.
–    Soliditeten uppgick till 44,8 (41,0) %.
–    Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 72,8 (96,3) %.


Perioden 1 januari – 31 december 2010

–    Omsättningen uppgick till 4 243 mkr, vilket var 9 % bättre än föregående år i lokala valutor och 4 % bättre i SEK (4 087) mkr.
–    Resultat efter skatt förbättrades med 133,7 mkr och uppgick till 221,5 (87,8) mkr.
–    Resultat per aktie uppgick till 3,31 (1,29) kr.
–    Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick 343,6 (806,3)  mkr.


UTSIKTER FÖR 2011
För 2011  förväntar vi oss en högre omsättning och ett bättre resultat än 2010 års utfall.


Kommentar från VD

Utvecklingen fortsatte att förbättras under fjärde kvartalet, och en försäljningstillväxt på 11 % i SEK och 17 % i lokala valutor är jag relativt nöjd med. Det skall också ses mot bakgrund av att vi har fortsatt varubrist i vissa produktsegment inom vårt profilvarulager. Ett rörelseresultat på 138 mkr är acceptabelt, men vi har en bit kvar till de nivåer jag vet vi kan och skall klara. Vi måste fortsatt arbeta med vår kostnadsnivå och effektivitet där jag tror det finns mer att göra.

Ser vi tillbaka på helåret 2010 ökade försäljningen med 4 % i SEK och 9 % i lokala valutor, vilket jag inte är nöjd med. Gissningsvis hade vi klarat några procent ytterligare i försäljning om vi lyckats få upp varulagret lite till inom främst profilkläder. Ett rörelseresultat på 328 mkr är acceptabelt men inte mer, det skall bli bättre.

Vår balansräkning är urstark och fokus 2011 och framåt blir nu expansion, samt givetvis att ytterligare stärka lönsamheten i befintlig koncern. Vi har tex en soliditet på ca 45 %, att jämföra med vårt mål på 30 %.
För mig personligen som VD känns 2010 lite som revanschens år efter allt elände 2009. Alla förvärv är betalda och vår nettoskuld uppgår bara till runt 52 % av värdet på våra fastigheter, inventarier, varulager och kundfordringar. Detta ger utrymme för en framtida expansion.

Min syn på 2011 är mycket positiv och jag tror att det kan bli ett bra år på många sätt.

Torsten Jansson

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Verkställande direktör Torsten Jansson
     
Telefon: 031–712 89 01
      E-post: torsten.jansson@nwg.se
Finanschef Lars Jönsson
      Telefon: 031–712 89 12
      E-post: lars.jonsson@nwg.se


Informationen i denna rapport är sådan som New Wave ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2011 klockan 7.00 (CET).

Taggar:

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar