Bokslutskommuniké för New Wave Group AB (publ) januari–december 2012

PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2012

 • Omsättningen uppgick till 1 176 mkr, vilket var i nivå som föregående år (1 187 mkr).
 • Fjolårets förvärvade enhet bidrog med 45 mkr i omsättning och 4,8 mkr i resultat efter skatt.
 • Rörelseresultat uppgick till 151,7 (130,3) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 100,7 (82,7) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,51 (1,25) kr.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 276,1 (278,3) mkr.

PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2012

 • Omsättningen uppgick till 4 280 mkr, vilket var i nivå som föregående år i SEK (4 237 mkr).
 • Fjolårets förvärvade enheter bidrog med 293 mkr omsättning och 7,8 mkr i resultat efter skatt.
 • Rörelseresultat uppgick till 73,1 (326,9) mkr, varav omstruktureringskostnader uppgick till -212 mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,8 (199,1) mkr, varav omstruktureringskostnader uppgick till -161,5 mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,08 (2,99) kr.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 341,1 (66,0) mkr.
 • Soliditeten uppgick till 44,1 (43,5) %.
 • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 77,5 (85,9) %.   

             

VD ord

FJÄRDE KVARTALET
De svåra marknadsförutsättningarna fortsatte och i vissa länder tom försämrades det under kvartalet. Trots det levererar vi ett av våra bästa fjärde kvartal någonsin. Detta beror på besparingar, effektiviseringar och självklart beroende på vårt åtgärdspaket i Orrefors Kosta Boda. Jag måste erkänna att resultatet slår de förväntningar jag själv hade när vi presenterade tredje kvartalets rapport. Min oro låg i ett större försäljningstapp och jag kände även en stor oro för bruttomarginalen. Jag är självklart inte nöjd med en försäljning i nivå med föregående år, men samtidigt är jag helt säker på att vi tar marknadsandelar och presterar bättre än våra konkurrenter på nästan alla områden och regioner. Kostnaderna har vi arbetat hårt med, och det har nu verkligen givit resultat. Även vårt kassaflöde är jag riktigt nöjd med, vilket är resultatet av hårt arbete och gnetande främst med kundfordringar och lager.

HELÅRET 2012
Jag vill sammanfatta 2012 med att jag nu trots allt känner mig ganska nöjd. Försäljningen, under rådande marknadsförutsättningar och konjunktur, blev inte så dålig som jag befarade. Även om 1 % försäljningsökning inklusive förvärv givetvis är långt ifrån mitt eget och mina medarbetares mål. Mot bakgrund av både konjunktur och det åtgärdspaket vi genomfört i Orrefors Kosta Boda, betecknar jag ändå resultatet som godkänt.

Jag gläder mig åt vårt kassaflöde, våra lager och det faktum att vi har en stark balansräkning. I stort sett samtliga nyckeltal i balansräkningen ligger på historiska toppnivåer – trots det dåliga året och Orrefors Kosta Boda’s åtgärdspaket.

FRAMTIDSUTSIKTER
Trots det goda kvartalet tror jag det blir försäljningsmässigt tufft under minst första halvåret, och kanske under hela 2013. Resultatmässigt hoppas jag att det skall hända mycket under 2013. Dels beroende på att jag är mer eller mindre helt säker på att Orrefors Kosta Boda kommer att redovisa positivt resultat på helåret – vilket var fem år sedan sist – dels beroende på att vi har både sparat och effektiviserat på de flesta områden och bolag. Förutom försäljningen kan bruttovinsten kortsiktigt vara ett visst orosmoln, men även den pressen borde inte bli så mycket värre, och vi har en uppsida avseende bruttovinsten i Orrefors Kosta Boda. Någon prognos för 2013 väljer vi att inte lämna utan vi hoppas istället kunna leverera kvartal för kvartal.

EXPANSION 2013?
Nej – helst inte. Jag älskar expansion, och jag älskar tillväxt men både 2008/2009 och 2012 har lärt mig att vi måste vara finansiellt urstarka, och vi är nästan där. Därför blir 2013 ett år då jag och vår ledning vill prioritera resultatet, en ytterligare förstärkt balansräkning samt en ytterligare sänkning av våra skulder. Detta är våra huvudmål för 2013. Om konjunkturen och försäljningen vänder uppåt snabbare än jag tror, då kan vi självklart bli mer expansiva snabbare och vi skall självklart tillbaka som tillväxtföretag men ett tryggt och starkt sådant. Även om själva gnetandet är tråkigt tror jag att 2013 kan ge många andra glädjeämnen.            

Torsten Jansson

     

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Verkställande direktör Torsten Jansson
Telefon: 031–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Finanschef Lars Jönsson
Telefon: 031–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Informationen i denna rapport är sådan som New Wave ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2013 klockan 7.00 (CET).


Taggar:

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.