BOKSLUTSKOMMUNIKÉ NEW WAVE GROUP AB

PERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2017

 • Omsättningen uppgick till 1 630,3 mkr, vilket var 5 % högre än föregående år (1 548,6 mkr).
 • Rörelseresultat uppgick till 172,5 (167,0) mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 146,8 (127,8)) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,20 (1,90) kr.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 134,5 (280,9) mkr

PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017

 • Omsättningen uppgick till 5 597,3 mkr, vilket var 7 % högre än föregående år (5 237,1 mkr).
 • Rörelseresultat uppgick till 469,1 (400,2) mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 354,0 (276,7) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,34 (4,16) kr.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 207,8 (448,9) mkr.
 • Soliditeten uppgick till 50,8 (48,4) %.
 • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 54,1 (62,1) %.

UTDELNING
Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utdelning på 1.70 (1.35) kronor per aktie motsvarande 112,8 (89,6) mkr.
     

VD HAR ORDET

Det är med glädje och stolthet som jag ser tillbaka på 2017.

OKTOBER – DECEMBER
Kvartalet bjöd på fortsatt tillväxt som uppgick till 5 % (8 % lokala valutor) och även en fortsatt ökning av rörelseresultatet. Både försäljning och rörelseresultat är all-time high för ett fjärde kvartal vilket är glädjande. Det känns också stabilt och positivt att vi hade tillväxt i alla våra segment. Både externa kostnader och personalkostnader ökade som planerat och främst beror det på utökade säljkårer och ökad marknadsföring som är investeringar i framtida tillväxt. Bland annat inleddes vår utökade marknadsföring i USA under kvartalet, samt att vårt nya lager i Toronto blev fullt operativt och har fått ett mycket gott mottagande av kunderna i Kanada.

JANUARI – DECEMBER
2017 blev ännu ett bra år. Försäljningen ökade med 7 % till 5 597 mkr som är ett nytt all-time high. Rörelseresultatet ökade 17 % till 469 mkr vilket även det är all- time high. Ser man bakåt har vi nu levererat tillväxt i 15 av de senaste 16 kvartalen och vi har gått från 4 274 mkr i försäljning 2014 till 5 597 mkr 2017. Samtidigt har rörelseresultatet ökat i 13 av de senaste 14 kvartalen och gått från 250 mkr till 469 mkr – en utveckling vi skall vara stolta över. Under året förstärktes fortsatt också balansräkningen och för första gången har vi över 3 mdkr i eget kapital och det är även första bokslutet där soliditeten är över 50 %. Glädjande nog förbättrades samtliga nyckeltal vi redovisar under 2017.

FRAMTIDEN
Jag ser med stor tillförsikt och glädje på framtiden. Vi står mycket starka inom i stort sett alla områden och vi är väl rustade. Vi har investerat, och fortsätter att investera, intensivt i våra varumärken och tar löpande marknadsandelar på de flesta varumärken. Medan inte minst detaljhandeln genomgår en smärtsam process och omställning fortsätter vår tillväxt. Vi har god tillväxt hos de kunder som arbetar med e-handel, och fortsatt tillväxt i e-handel kommer sannolikt att gynna oss än mer då konsumenter i större utsträckning vill ha starka varumärken som borgar för produkten.

Försäljningskanalen profil utvecklas mycket bra och det är en trend som nu hållit i sig i flera år. Där ser vi nu den positiva effekten av tidigare investeringar i lageruppbyggnad och därmed hög service, nya produkter och offensiv marknadsföring.

Det pågår mycket i koncernen och det är svårt att välja vad man ska ta med i ett VD ord. För att nämna några av de satsningar som nu är på gång är givetvis Craft Teamwear otroligt spännande och har fått ett varmt mottagande på samtliga marknader vi har lanserat det på. Crafts löparskor når konsumenterna under våren. Vårt varma mottagande av kunderna på lagret i Toronto gör att vi planerar för fler lager i Nordamerika och här blir givetvis vår utökade marknadsföring intressant att följa.

Med lanseringen av nya produktlinjer i Jobman och ProJob tror vi på en god tillväxt där.

Sammanfattningsvis är jag övertygad om att vår tillväxt, både i resultat och i försäljning, bara har börjat. Som jag brukar skriva kan givetvis något enstaka kvartal bli sämre beroende på kalendereffekter, att flera större investeringar sammanfaller på samma kvartal m.m.

Jag vill dock avsluta VD ordet på samma sätt som 2016; Totalt sett har vi aldrig varit i en så gynnsam situation mot våra konkurrenter som nu. Oavsett om man talar finansiell ställning, varumärken, produkter, CSR eller annat.

Tack till våra anställda, kunder, aktieägare och styrelse för 2017 och jag ser fram emot 2018 tillsammans!

Torsten Jansson, VD
    

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Verkställande Direktör
Torsten Jansson
Telefon: 031–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Finanschef
Lars Jönsson
Telefon: 031–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

  
Informationen i denna rapport är sådan som New Wave Group ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2018 klockan 7.00 (CET)

Taggar:

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.