Delårsrapport för New Wave Group AB

Perioden 1 januari–31 mars 2013

  • Omsättningen uppgick till 877 mkr, vilket var 98 mkr lägre än föregående år (975 mkr).
  • Rörelseresultat uppgick till 16,1 (2,6) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 0,1 (-8,2) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,13) kr.
  • Kassaflöde från löpande verksamheten förbättrades med 61,1 mkr och uppgick till 106,1 (45,0) mkr.
  • Soliditeten uppgick till 46,0 (44,2) %.
  • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 73,4 (83,8) %.

VD ord

Marknad och försäljning
Marknaden under kvartal ett var om möjligt ännu tuffare än jag trott – trots att jag var ganska realistisk om att inte tro på någon snabb vändning i mitt senaste VD ord. Kvartalet är dessutom svårt att bedöma pga en relativt stor kalendereffekt och en extrem sen vår. Försäljningen minskade, mätt i lokala valutor, med 7 % vilket jag å ena sidan tycker är riktigt dåligt men samtidigt hoppas och tror jag att en stor del av detta är en kalendereffekt och en del vädereffekt.

Resultat
Tack vare god kostnadskontroll och relativt stark bruttovinst gör vi ändå ett full godkänt kvartal resultatmässigt. Förbättringen är relaterad till rörelsesegmentet Gåvor & Heminredning, där förra årets åtgärdspaket i Orrefors Kosta Boda ser ut att ge önskade effekter.

Kassaflöde och kapitalbindning
Kassaflödet är fortsatt under god kontroll och väsentligt bättre än föregående år, vilket leder till lägre nettoskuld. Jag är mycket nöjd med vår balansräkning även om vi skall sträva efter att stärka den ytterligare.

Framtid
Vi räknar med en fortsatt tuff och besvärlig marknad under kvartal två och kanske under hela året. Vi har inte sett några tecken på någon vändning under årets första kvartal utan snarare i så fall en viss försämring. Vi arbetar dock enträget på med att prioritera resultatet och ytterligare förstärkning av vår balansräkning, och på dessa punkter skall vi klara att göra ett hyggligt år – om bara inte marknaden försämras ytterligare. Självklart hoppas jag att marknaden vänder uppåt – men det är inget vi ännu vågar räkna med.

Torsten Jansson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Verkställande direktör Torsten Jansson
Telefon: 031–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Finanschef Lars Jönsson
Telefon: 031–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Informationen i denna rapport är sådan som New Wave ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 klockan 7.00 (CET).

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.