Delårsrapport för New Wave Group AB (publ)

JANUARI–MARS 2012

Perioden 1 januari–31 mars 2012

  • Omsättningen uppgick till 975 mkr, vilket var 5 % högre än föregående år (928 mkr).
  • Förvärvade enheter bidrog med 64 mkr i omsättning och -7,2 mkr i resultat efter skatt.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,6 (17,7) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (5,7) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,13 (0,08) kr.
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 45,0 (-142,6) mkr.
  • Soliditeten uppgick till 44,2 (44,0) %.
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 83,8 (81,1) %.

UTSIKTER FÖR 2012
För 2012 förväntar vi oss en högre omsättning och ett högre resultat än 2011 års utfall.

Kommentar från vd
2012 har börjat ungefär som jag förväntade mig. Jag är fortfarande optimistisk, även om det är ett svårbedömt år, och jag är fortfarande orolig för utvecklingen i Europa, och då främst Sydeuropa. Om man tittar närmare på första kvartalet så har USA gått något bättre än förväntat och profil i Norden varit något sämre än förväntat. I övrigt följer utvecklingen mer eller mindre planen. Avgörande för vårt helårsresultat är att vi får ett hyggligt andra och fjärde kvartal.

I övrigt är jag mycket nöjd med vår organisation på alla marknader och det känns oerhört bra att ha breda och stabila managmentteam på plats, framför-allt i Asien och USA men självklart också i Europa.

Sammanfattningsvis är jag alltså relativt nöjd med hur året börjat och ganska optimistisk för helåret, även om vi som jag nämnt står inför ett otroligt svårbedömt läge, inte minst i Europa.

Torsten Jansson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Verkställande direktör Torsten Jansson
Telefon: 031–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Vice Verkställande direktör Rolf Karp
Telefon: 031–712 89 05
E-post: rolf.karp@nwg.se

Finanschef Lars Jönsson
Telefon: 031–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Informationen i denna rapport är sådan som New Wave ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
26 april 2012 klockan 7.00 (CET).

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar