Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) - JANUARI–SEPTEMBER 2013

PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2013

 • Omsättningen uppgick till 1 035 mkr, vilket var 19 mkr lägre än föregående år (1 054 mkr).
 • Rörelseresultat uppgick till 92,8 (-139,9) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 57,8 (-120,0) mkr. Fjolåret inkluderar omstruktureringskostnader på 161,5 mkr.
 • Förvärvad verksamhet bidrog med 16,4 mkr i omsättning och 2,5 mkr i resultat efter skatt.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,87 (-1,81) kr.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -2,5 (-112,8) mkr.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2013

 • Omsättningen uppgick till 2 908 mkr, vilket var 196 mkr lägre än föregående år (3 104 mkr).
 • Rörelseresultat uppgick till 179,1 (-78,6) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 96,8 (-94,9) mkr. Fjolåret inkluderar omstruktureringskostnader på 161,5 mkr.
 • Förvärvad verksamhet bidrog med 16,4 mkr i omsättning och 2,5 mkr i resultat efter skatt.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,47 (-1,43) kr.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 145,4 (65,0) mkr.
 • Soliditeten uppgick till 46,4 (40,6) %.
 • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 73,7 (97,1) %.

VD ord
FÖRSÄLJNING
Kvartal tre var fortsatt tufft marknadsmässigt och vi ser fortsatt ingen konjunkturvändning eller ökning i efterfrågan. Inom rörelsesegment Profil tror jag dock tyvärr att vi även tappade marknadsandelar i Norden. I vår jakt på kassaflöde, soliditet, lageromsättningshastighet och att sänka vår nettoskuld – har vi glömt det viktigaste av allt – att leveranssäkerhet och service är den viktigaste parametern för våra profilkunder. Vi har helt enkelt inte varit tillräckligt bra på detta under de tre till fyra senaste åren.

Det låga varulagret i kombination med försenade inleveranser under 2013 har lett till minskad försäljning och missnöjda kunder. Vi gör nu allt vad vi kan för att snabbast möjligt höja våra varulager så att vi kan ge en bättre leveranssäkerhet och service framåt.

Initialt kommer detta att leda till sämre kassaflöde, högre varulager och därmed sämre nyckeltal generellt. Men inom 12–18 månader är jag övertygad om att det leder till tillväxt både vad det gäller försäljning och resultat. Inom rörelsesegment Sport & Fritid är det även där en fortsatt tuff marknad men här gick försäljningen ändå ungefär som beräknat.

Slutligen, i Gåvor & Heminredning var försäljningen sämre än beräknat men här är jag ändå positiv och tror att försäljningsutvecklingen snart vänder då omstruktureringen i Orrefors Kosta Boda är över och vi kan satsa fullt framåt.

RESULTAT
Under rådande omständigheter är jag nöjd med resultatet. Samtidigt känner jag mig frustrerad då jag vet att vi kan prestera betydligt bättre. Att resultatet förbättrats i alla tre segmenten gläder mig – men jag hade varit ännu gladare om det hade berott på ökade intäkter istället för besparingar.

BALANSRÄKNINGEN
Vi har en oerhört stark balansräkning för vår typ av företag där korta omsättningstillgångar som kundfodringar och lager utgör den största delen av balansräkningen. I princip alla nyckeltal i balansräkningen ligger över, på, och runt historiska toppnivåer – sedan vi börsnoterades för 16 år sedan – och även jämfört med åren innan dess. Soliditeten är rekordhög, nettoskuldsättningsgraden rekordlåg och nettoskulden uppgår inte ens till varulagrets värde. Det är roligt att marknaden äntligen börjar förstå detta men baksidan är att vi hade haft fler nöjda kunder och högre lönsamhet om vi hade haft ett högre varulager och god service.

FRAMTID
Jag bedömer att de kommande fem kvartalen kan bli lite tuffa, dels för att vi inte ser någon förbättring i konjunkturen men mest pga de åtgärder och investeringar vi nu gör för att få nöjda kunder och skapa tillväxt och ökad lönsamhet. Framför allt är jag i skrivande stund oroad för nästkommande kvartal där vi troligtvis fortsatt kommer att förlora försäljning pga för låga lager men även att vi inte ser någon ökad efterfrågan. Det hittills varma vädret ger oss heller ingen draghjälp och dessutom gjorde vi ett resultatmässigt mycket starkt fjärde kvartal föregående år.

Vi kommer därför att öka varulagret med minst 300 mkr vilket kommer att öka skuldnivån och försämra nyckeltalen kortsiktigt. Utöver det kommer vi att öka insatserna vad gäller försäljning och marknadsföring. Detta tillsammans kan givetvis tolkas negativt av aktiemarknaden men för de aktieägare som har ett perspektiv längre än 12 månader bör det vara glädjande nyheter. Jag är övertygad om att New Wave inom 12–18 månader kommer att leverera bättre resultat på nästan alla rader med dessa åtgärder och jag känner att våra olika varumärken hela tiden stärks. Craft skall kunna fortsätta sin snabba tillväxt och ändå förbättra lönsamheten, Orrefors och Kosta Boda känns redan betydligt stabilare. Våra varumärken på profil- och yrkeskläder står starka – om vi bara kan leverera och få tillbaka nöjda kunder.

Sist men inte minst har vi ett stabilt, hungrigt, och kompetent management i både Asien, Europa och USA så jag ser på framtiden med tillförsikt och glädje även om en del av de kommande fem kvartalen kanske blir tuffa – och själv känner jag mig mer motiverad än någonsin.

Torsten Jansson

   
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Verkställande direktör Torsten Jansson
Telefon: 031–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Finanschef Lars Jönsson
Telefon: 031–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Informationen i denna rapport är sådan som New Wave ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2013 klockan 7.00 (CET).

Taggar:

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.