Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Januari – juni 2011

PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI 2011

 • Omsättningen uppgick till 1 021 mkr, vilket var 3 % högre än föregående år i lokala valutor och 4 % lägre i SEK (1 065 mkr).
 • Rörelseresultat uppgick till 72,7 (87,9) mkr, där jämförelsestörande poster uppgick till 30,5 mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 37,3 (59,4) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,55 (0,90) kr.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 26,2 (117,5) mkr.
 • Soliditeten uppgick till 43,8 (42,4) %.
 • Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 83,3 (86,7) %.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2011

 • Omsättningen uppgick till 1 948 mkr, vilket var 5 % bättre än föregående år i lokala valutor men 2 % lägre i SEK (1 981 mkr).
 • Rörelseresultat uppgick till 90,4 (104,8) mkr, där jämförelsestörande poster uppgick till 30,5 mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 43,0 (67,0) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,63 (1,01) kr.
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -116,4 (182,9) mkr.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
New Wave Group har per 29 juli förvärvat hela verksamheten och samtliga tillgångar i amerikanska keps- och beklädnadsbolaget Ahead för 17,4 musd jämte ca 5 musd i kundfordringar.

UTSIKTER FÖR 2011
För 2011 förväntar vi oss en högre omsättning och ett något högre resultat än 2010 års utfall.

 
Kommentar från VD

Ett bra kvartal som tyngs av engångskostnader

Andra kvartalet ger mig blandade känslor - vi gjorde egentligen ett bra kvartal men tyvärr tyngs resultatet av drygt 30 Mkr i engångskostnader där merparten avser oegentligheter och felaktigheter i redovisningen i ett av våra tyska dotterbolag samt engångskostnader i Orrefors Kosta Boda.

Men det finns många glädjeämnen - vi fortsätter arbetet med att minska kostnaderna, lagret har en bättre servicenivå, vi har en stark balansräkning och vi har en god bruttovinst.

Så trots vad som hänt i kvartal två tror jag på ett hyggligt år med ökad försäljning, men vill ändå flagga för att osäkerheten är väldigt stor. Detaljhandeln har mattats av, problemen i USA och Sydeuropa verkar växa och sist, men inte minst, den extrema turbulensen på världens börser den senaste tiden skapar oro.

Men mina medarbetare och jag skall göra vårt bästa och långsiktigt tror jag mer än någonsin på New Wave.

Torsten Jansson

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Verkställande direktör Torsten Jansson
Telefon: 031–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Vice Verkställande direktör Rolf Karp
Telefon: 031-712 89 05
E-post: rolf.karp@nwg.se

Finanschef Lars Jönsson
Telefon: 031–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

 
Informationen i denna rapport är sådan som New Wave ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2011 klockan 7.00 (CET).

Taggar:

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar