DELÅRSRAPPORT för New Wave Group AB (publ) Januari–september 2007

Fortsatt stark resultattillväxt

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2007 JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR.
– Omsättningen ökade med 17 % till 2 863 (2 452) mkr.
– Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 8,9 (7,2) %.
– Resultatet efter finansnetto förbättrades med 58,8 mkr till 192,9 (134,1) mkr.
– Förvärvade enheter har bidragit med 342 mkr i omsättning och 23,7 mkr i resultat efter finansnetto.
– Resultatet efter skatt förbättrades med 39,3 mkr till 140,1 (100,8) mkr och vinst per aktie till 2,11 (1,55) kr.

TREDJE KVARTALET 2007 JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR.
– Omsättningen ökade med 41 % till 1 125 (800) mkr.
– Organisk tillväxt uppgick till 6 %.
– Rörelsemarginalen uppgick till 9,6 (7,8) %.
– Resultatet efter finansnetto förbättrades med 32,7 mkr till 80,6 (47,9) mkr.
– Förvärvade enheter har bidragit med 282 mkr i omsättning och 17,0 mkr i resultat efter finansnetto.
– Resultatet efter skatt förbättrades med 20,2 mkr till 57,4 (37,2) mkr och vinst per aktie till 0,87 (0,56) kr.

VIKTIGA HÄNDELSER
– Integreringsarbetet med det amerikanska förvärvet Cutter & Buck går enligt plan. Förutom distributions och produktsynergier beräknas även stora kostnadssynergier erhållas.

– Arbetet med att introducera Cutter & Buck’s produkter i Europa och att lansera profilklädeskonceptet Clique/New Wave i USA går enligt planerna. Lanseringen av dessa varumärken på respektive marknad kommer att ske under våren 2008.

UTSIKTER FÖR 2007 OCH 2008
– För 2007 räknar New Wave med resultat och omsättning överstigande föregående år.
– Den organiska tillväxten förväntas fortsätta öka under såväl det fjärde kvartalet 2007 som under 2008.
– Även för 2008 räknar New Wave med att resultat och omsättning fortsätter att öka jämfört med 2007.Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar