Extra bolagsstämma i New Wave Group AB (publ) beslutade idag om nyemission

Extra bolagsstämma i New Wave Group AB (publ) beslutade idag om nyemission i enlighet med styrelsens förslag med anledning av New Wave´s erbjudande till aktieägarna i Texet AB (publ) Extra bolagsstämma i New Wave Group AB (publ) ("New Wave") beslutade idag om nyemission i anledning av New Wave's offentliga erbjudande om förvärv av aktier i Texet AB (publ) ("Texet"). Beslutet innebär att New Wave genom nyemission skall utge högst 556.994 aktier av serie B, en var aktie om nominellt två kronor. Genom nyemissionen kommer antalet aktier att öka i serie B till högst 2.095.168. Såsom förutsättningar för aktiekapitalökningen gäller att bolaget uppnår mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Texet, varvid dock bolagets styrelse har rätt att besluta om att nyemissionen skall fullföljas öven vid lägre anslutning, att förvärvet av aktierna i Texet genom nyemissionen helt eller delvis inte omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller utlandet, som vid bedömningstillfället föreligger eller kan förväntas, eller av annan omständighet utanför bolagets kontroll, samt att ingen utdelning i Texet beslutas för räkenskapsåret 1999. För ytterligare information kontakta; Torsten Jansson, VD, 0708-99 80 50, 033-22 58 55 eller Jörgen Bender, Finanschef, 0708-99 80 55, 033-22 58 54. Borås den 31 mars 2000 New Wave Group AB (publ) Torsten Jansson Verkställande Direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00790/bit0002.pdf

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar