New Wave Group AB (publ) förvärvar X-Tend B.V. i Nederländerna

New Wave Group AB (publ) förvärvar X-Tend B.V. i Nederländerna New Wave Group har idag förvärvat 51 % av aktierna i X-Tend B.V. i Nederländerna. X-Tend B.V. har sedan ca 10 år tillbaka distribuerat varumärket CRAFT i Benelux. Förvärvspriset motsvaras av aktiernas andel av bolagets eget kapital och resterande aktier ägs av bolagets ledning. New Wave Group har en option att om 5 år förvärva resterande 49 % av aktierna i bolaget för en köpeskilling som baseras på bolagets resultat under åren 2004 - 2006. New Wave Group kommer att introducera profilklädeskonceptet MacOne/Jingham genom X-Tend B.V. med start under augusti/september i år. Efter denna komplettering kommer bolagets verksamhet bestå av följande: Detaljhandel Bolaget kommer att fortsätta distributionen av kläder under varumärket Craft till sportfackhandeln i Benelux. Craft fortsätter att utvecklas mycket positivt på i stort sett alla marknader. Genom förvärvet säkerställs distributionen på en av de viktigaste marknaderna för Craft, och därtill förbättras möjligheterna för fortsatt tillväxt med New Wave Group som ägare. Profil Genom bolaget lanseras profilklädeskonceptet MacOne/Jingham i Benelux. Detta medför ytterligare en förstärkning av utbudet i Benelux av våra profilprodukter. Genom New Wave Group's befintliga dotterbolag i Nederländerna, New Wave Sportswear B.V., den befintliga distributionen av profilklädeskonceptet James Harvest Sportswear/Printer Active Wear genom distributören Swedish Match Advertising Products samt det pågående förvärvet av Lensen Toppoint i Nederländerna, som beräknas bli färdigt senare i den här veckan, blir New Wave Group en av de ledande aktörerna i Benelux inom affärsområdet profil. New Wave Group's målsättningen är att inom kort bli den största leverantören av profilkläder och presentreklam i Benelux. Genom nämnda bolag och introduktionen av MacOne/Jingham samt ytterligare lanseringar som avses ske genom Lensen Toppoint kommer Benelux att bli New Wave Group's näst största marknad efter Sverige redan under 2002. X-Tend B.V. beräknas under 2002 omsätta cirka 2.800 T€ med ett noll- resultat eller en mindre vinst. Förvärvet beräknas inte medföra någon resultatpåverkan för New Wave Group under 2002. Borås den 30 juli 2002 New Wave Group AB (publ) Torsten Jansson, VD För ytterligare information kontakta: Torsten Jansson VD i New Wave Group Tele: 0708-99 80 50, 033-22 58 55 Göran Härstedt vVD i New Wave Group Tele: 0708-99 80 17, 033-22 58 63 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00430/wkr0002.pdf

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar