New Wave Group AB (publ) har förvärvat Segerkoncernen

New Wave Group AB (publ) har förvärvat Segerkoncernen New Wave Group har förvärvat samtliga aktier i Segerkoncernen AB med dess dotterbolag Seger Europe AB och Seger United AB av Ulf och Per Segerqvist. Köpeskillingen för aktierna enligt ovan uppgår till 48 Mkr varav hälften, 24 Mkr, erläggs kontant och andra hälften i form av 150 000 nyemitterade aktier i New Wave Group. Kursen för de nyemitterade aktierna har bestämts till 160 kronor per aktie. Vidare skall under vissa förutsättningar en tilläggsköpeskilling, baserad på resultaten för räkenskapsåren 2001 och 2002 vad gäller Segerkoncernen AB samt dess dotterbolag Seger Europe AB och Seger United AB, utgå under år 2003. Segerkoncernen AB förväntas omsätta cirka 150 Mkr under nästa år med god lönsamhet. Dotterbolaget Seger Europe AB är en av Skandinaviens ledande tillverkare av stickade sportartiklar såsom strumpor, mössor och halsdukar, där man även har relativt stor tillverkning med företag som slutkunder (profilförsäljning). Dotterbolaget Seger United AB är en av de största sportgrossisterna i Sverige dels genom ägda varumärken såsom Seger, dels genom licens- och distributionsrättigheter för varumärken såsom Umbro, Nordica, Exel, Rollerblade och Christian. New Wave Group gör bedömningen att förvärvet av Segerkoncernen kommer att förstärka New Wave Group's båda affärsområden (Profil och Detalj). New Wave Group avser i korthet att integrera Segerkoncernen på så vis att Seger Europe med sitt sortiment skall komplettera New Wave Group's sortiment inom affärsområde Profil, vilket bör kunna leda till kraftig försäljningsökning vad avser de kompletterande produkterna. Vidare kommer Seger United att ingå i New Wave Group's affärsområde detalj, där New Wave Group kommer att bli en av de större leverantörerna i Sverige med en årlig omsättning på cirka 500 Mkr. New Wave Group räknar med att förvärvet kommer att medföra omfattande positiva synergieffekter, främst inom försäljning, logistik och inköp. Synergieffekterna kommer att presenteras närmare under det första kvartalet 2002. Förvärvet förväntas bidra positivt till New Wave Group's resultat redan under innevarande år. Borås den 10 oktober 2001 New Wave Group AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Torsten Jansson VD Tele: 0708-99 80 50, 033-22 58 55 Göran Härstedt vVD Tele: 0708-99 80 17, 033-22 58 63 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00570/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00570/bit0001.pdf

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar