New Wave Group ägare till samtliga aktier i Orrefors Kosta Boda

New Wave Group har idag träffat en överenskommelse med Royal Scandinavia A/S, innebärande att aktieöverlåtelseavtalet som parterna ingick 2005-05-31 om ett förvärv av 51 % av aktierna i Orrefors Kosta Boda Holding AB med dotterbolag ändras så att överlåtelsen omfattar samtliga aktier i Orrefors Kosta Boda Holding AB. Köpeskillingen för samtliga aktier i Orrefors Kosta Boda Holding AB uppgår till sammanlagt ca 24,5 MSEK och tillträde anses ha skett 2005-06-01. Den av Royal Scandinavia A/S tidigare lämnade garantin om att Orrefors Kosta Boda-koncernen inte kommer att redovisa förlust under perioden 1 juni 2005 – 31 december 2005, har i den nya överenskommelsen avtalats bort, innebärande att det ej längre föreligger någon sådan garanti från säljaren. Förvärvet har konsoliderats in resultatmässigt i New Wave-koncernen från och med den 1 juni 2005. Royal Scandinavia kommer att ligga kvar med ett lån om 90 MSEK till Orrefors Kosta Boda-koncernen fram till och med 2007-12-31, som är efterställt bolagets bankskulder. Även New Wave Group har gett Orrefors Kosta Boda-koncernen ett lån på samma belopp. I övrigt finansieras Orrefors Kosta Boda-koncernen genom banklån. Den åtgärdsplan för effektiviseringar och rationaliseringar av Orrefors Kosta Boda-koncernen som tidigare beslutats går enligt plan. New Wave Group bedömer att integrationen av Orrefors Kosta Boda-koncernen och erhållandet av tilltänkta synergier som tidigare kommunicerats, avsevärt underlättas av att Orrefors Kosta Boda är ett helägt dotterbolag, vilket även varit det största skälet för ingåendet av den nya överenskommelsen med Royal Scandinavia A/S. Ytterby den 4 oktober 2005 New Wave Group AB (publ) Göran Härstedt vVD För ytterligare information kontakta: Torsten Jansson VD i New Wave Group Tele: 0708-99 80 50, 0303-24 65 01 Göran Härstedt vVD i New Wave Group Tele: 0708-99 80 17, 0303-24 65 02

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar