New Wave Group förvärvar Craft-verksamheten i Nordamerika från Karhu North America

Sedan 1999 har det amerikanska bolaget Karhu North America LLC (”Karhu”) varit exklusiv återförsäljare för New Wave Group AB’s sportvarumärke CRAFT i USA och Kanada. Idag har New Wave Group, genom sitt helägda dotterbolag New Wave USA Inc, förvärvat den del av Karhus verksamhet som omfattar distributionen av CRAFT-produkter, bestående av lager, vissa immateriella tillgångar och avtalsrättigheter. Förvärvet är strukturerat som en rörelseöverlåtelse. Den initiala köpeskillingen uppgår till US$ 3 miljoner med en villkorad tilläggsköpeskilling baserad på resultatet för verksamheten under kommande fem år. Den totala tilläggsköpeskillingen kan inte överstiga US$ 4.75 miljoner. Tre anställda hos Karhu kommer att övergå i samband med förvärvet.

Eftersom den förvärvade verksamheten har bedrivits inom ramen för Karhus övriga verksamheter, finns inte separat reviderad försäljnings- och resultatinformation för CRAFT-distributionen. Baserat på pro-forma information, uppnådde den förvärvade verksamheten en försäljning om ca. US$ 6,9 miljoner för räkenskapsåret 2012. New Wave Group förväntar sig att förvärvet kommer att tillföra ett ytterligare årligt rörelseresultat om ca. US$ 700 000.

Den förvärvade verksamheten kommer att bedrivas i ett nybildat amerikanskt bolag: Craft Sportswear North America LLC, ett indirekt helägt dotterbolag till New Wave USA Inc. Nuvarande VD för Karhu, Huub Valkenburg, som grundade CRAFT-distributionen i Nordamerika, kommer att fortsätta som VD i det nya bolaget, som alltjämt kommer att bedrivas med huvudkontor i Beverly, Massachusetts. New Wave Group tror att förvärvet och den nya strukturen kommer att utgöra en god grund för ytterligare expansion av varumärket CRAFT i USA och Kanada under kommande år.

”Vi är väldigt stolta över att ha etablerat CRAFT som ett sportvarumärke för kläder i Nordamerika med en lönsam och hållbar verksamhet och ser fram emot att skapa en fortsatt tillväxt för varumärket under kommande år”, sade Huub Valkenburg, ny VD för Craft Sportswear North America.

”Som ägare av varumärket CRAFT är vi väldigt nöjda med förvärvet och tror att detta kommer att ge New Wave Group en bra bas för att expandera CRAFT i USA och Kanada”, sade Torsten Jansson, VD och koncernchef för New Wave Group.

New Wave Group AB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm. New Wave Group är en tillväxtkoncern som designar, köper och utvecklar varumärken inom segmenten profil, sport och heminredning. New Wave Group AB äger genom sitt helägda amerikanska dotterbolag flera verksamheter i Nordamerika, inklusive Cutter & Buck, Ahead Inc, och Paris Glove. För mer information besök gärna, www.nwg.se.

Om CRAFT: CRAFT är pionjären inom funktionella sportkläder för dedikerade idrottare. Sedan 1977 har CRAFT brunnit för att utveckla innovativa funktionella kläder utformade för att fungera i och motstå extrema väderförhållanden. CRAFT arbetar i nära samarbete med sina många sponsrade idrottare och nationella team med fokus på att designa de mest funktionella sportkläderna. Utgångspunkten för varumärket är en verklig förståelse för och kärlek till sporten, som återspeglas i varumärkets starka engagemang inom längdskidåkning, cykling, löpning och alpin skidåkning. Kontinuerligt arbete med att optimera och utveckla tillverkningstekniker och ta fram nya innovativa material, gör CRAFT’s sportkläder ideala för träning och tävling i alla förhållanden året om. Besök gärna www.craftsports.us för mer information om Craft i Nordamerika. Besök gärna www.craft.se för mer information om CRAFT.

Notering angående framåtriktad information: Vissa uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade och uttrycker New Wave Groups nuvarande förväntningar på framtida händelser. Dessa uttalanden påverkas av ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. Faktiska framtida resultat kan komma att avvika från de som förutses i något framtidsinriktat uttalande.

Göteborg den 1 juli 2013

New Wave Group AB (publ)

Ernest R. Johnson
CEO and President, New Wave USA Inc
Tel: +001 206 830 6640

Lars Jönsson, Ekonomi- och finanschef
Tel: 031-712 89 12

Magnus Rapp, Chefsjurist
Tel: 031-712 89 03

Taggar:

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar