New Wave Group förvärvar Swedish Match´s profilklädesdistribution

New Wave Group förvärvar Swedish Match's profilklädesdistribution New Wave Group har idag träffat avtal med Swedish Match om förvärv av dess profilklädesdistribution. Swedish Match har sedan 1998 varit återförsäljare i grossistledet på åtta marknader (Benelux, Tyskland, Spanien, Frankrike, Portugal, Storbritannien, Österrike och Schweiz) av profilkläder under varumärkena James Harvest Sportswear och Printer Active Wear, som ägs av New Wave Group. New Wave Group bedriver genom helägda dotterbolag distributionen av profilkläder under nämnda varumärken i Sverige, Finland och Norge. Genom ett förvärv av Swedish Match's profilklädesdistribution kommer all distribution av varumärkena att ske i New Wave Group's egen regi, med undantag för Danmark, där distributionen sker genom en annan extern återförsäljare. I förvärvet ingår även distributionen av profilkläder under varumärket Squeeze, som framförallt distribueras i Benelux. Den verksamhet som New Wave Group förvärvar från Swedish Match omsatte under 2002 cirka 150 Mkr och antalet anställda uppgår till ungefär 50. Logistiskt hanteras distributionen från ett centrallager i Belgien. Den förvärvade verksamheten tillträds den 1 januari 2004. Förvärvet kommer i viss mån att medföra en negativ resultateffekt för koncernen under fjärde kvartalet 2003, med hänsyn till förvärvs- och förberedelsekostnader. Även under första kvartalet 2004 förväntas förvärvet medföra en negativ resultateffekt på grund av de investeringar i form av lageruppbyggnad i Spanien och Schweiz, introducering av kompletterande produktgrupper i den förvärvade verksamheten m m, medan förvärvet därefter förväntas medföra en positiv resultateffekt. Förvärvet kommer ej att resultera i någon goodwill för New Wave Group. Förvärvet är strategiskt av stor betydelse för New Wave Group, då det leder till full kontroll över distributionen av profilkläder under två av koncernens viktigaste och största varumärken inom affärsområdet Profil. Vidare stärker New Wave Group genom förvärvet ytterligare sin ställning och position inom profilbranschen i Syd- och Mellaneuropa. Sko Team AB Det av New Wave Group helägda dotterbolaget Sko Team AB har drabbats av omfattande skador med anledning av en brand i ett intilliggande lager, som medfört att hela Sko Teams varulager förstörts och som i sin tur kommer att påverka koncernens omsättning under fjärde kvartalet 2003 negativt. Varulagret och verksamheten är dock fullt försäkrade, vilket gör att skadorna ej kommer att medföra någon resultateffekt. Ytterby den 7 november 2003 New Wave Group AB (publ) Göran Härstedt vVD För ytterligare information kontakta: Torsten Jansson VD i New Wave Tele: 0708-99 80 50, 0303-24 65 01 Group Göran Härstedt vVD i New Wave Tele: 0708-99 80 17, 0303-24 65 02 Group ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00690/wkr0002.pdf

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar