New Wave Group genomför förvärvet av Ahead

New Wave Group (NEWAb.ST) har nu genomfört förvärvet av det amerikanska keps- och beklädnadsbolaget Ahead. Förvärvet har genomförts på de villkor m m som presenterats i tidigare pressmeddelande.

Göteborg den 1 augusti 2011

New Wave Group AB (publ)
Torsten Jansson
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Torsten Jansson         VD i New Wave Group              Tele: 031-712 89 01
Rolf Karp                   vVD i New Wave Group            Tele: 031-712 89 05
Lars Jönsson             Finanschef i New Wave Group   Tele: 031-712 89 12

Taggar:

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar