Orrefors Kosta Boda AB överlåter fastighet till närstående

Orrefors Kosta Boda AB, som ingår i New Wave Group koncernen, har idag beslutat att överlåta del av fastigheten Lessebo Kosta 13:13 (Kosta Herrgård) till Torsten Jansson, som är huvudägare och styrelseordförande i New Wave Group AB (publ) och t.f. VD i Orrefors Kosta Boda AB. Köpeskillingen är bestämd till 2,7 Mkr och baseras på en värdering genomförd av en oberoende extern värderingsman.

Göteborg den 17 september 2008

New Wave Group AB (publ)
Göran Härstedt
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Göran Härstedt
VD i New Wave Group
Tele: 031-712 89 02

Lars Jönsson
Finanschef i New Wave Group
Tele: 031-712 89 12

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar