VD Torsten Jansson förändrar sitt aktieinnehav

VD Torsten Jansson förändrar sitt aktieinnehav Torsten Jansson har med stöd av ett omvandlingsförbehåll i New Wave Group AB:s bolagsordning och efter styrelsebeslut i bolaget begärt att femtio tusen (50 000) A-aktier skall omvandlas till aktier i serie B. Därefter uppgår hans ägande till totalt 1 379 230 A-aktier och 68 200 B- aktier, vilket motsvarar 83 procent av rösterna och 49 procent av kapitalet i New Wave Group AB. Torsten Jansson omvandlar dessa A-aktier till B-aktier för att kunna vidareförsälja dessa till ledningarna i New Wave Sportswear B.V. i Holland och New Wave Sportswear Ltd i England, vilka har ett intresse av att förvärva aktier i New Wave Group AB. För ytterligare information kontakta; Torsten Jansson, 0708-99 80 50. Borås den 19 november 1999 New Wave Group AB (publ) Torsten Jansson Verkställande Direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar