News55 AB:s företrädesemission fulltecknad

News55 AB meddelar idag att företrädesemission, som avslutades 26 februari 2018, tecknades till totalt cirka 3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent. Bolaget kommer därmed att tillföras cirka 2,7 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK. Den riktade emission om totalt ca 5 MSEK som kommunicerades i samband med företrädesemissionen registrerades hos bolagsverket den 21 februari 2018.

- Jag vill varmt tacka alla aktieägare som har deltagit i denna företrädesemission och därmed visat sitt stöd för vår verksamhet. Vi är glada över förtroendet och det stora intresset för vårt arbete med att göra vår målgrupp hörd, säger News55:s vd Fredrik Lundberg.

Totalt har cirka 78 539 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter och resterande utan företrädesrätt. Företrädesrätterna nyttjades således till cirka 31 procent.

Handel i betalda tecknade aktier (N55 MTF) kan ske fram till dess att emissionen registrerats, varvid dessa efter meddelande om sista handelsdag via pressmeddelande omvandlas till ordinarie aktier.

Antal aktier och aktiekapital
Vid registreringen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att ökas med 90 248,00 SEK, från 779 608,00 SEK till 869 856,00 SEK. Antalet aktier kommer att ökas med 254 296 aktier, från 2 196 741 aktier till 2 451 037 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra cirka 10,4 procent av samtliga aktier.

Emissionen genomfördes med emissionsgarantier uppgående till 100 procent av emissionen. Garant var Capensor AB som tilldelas cirka 113 100 aktier för uppfyllande av emissionsgaranti. Rådgivare och emissionsinstitut har varit Aqurat Fondkommission AB.


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 

Om News55 AB
News55 är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Denna information är sådan som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018 kl. 11.40.

Prenumerera

Dokument & länkar