Newsec och Basale går samman

Newsec har nått en överenskommelse med OBOS om att köpa alla aktier i Basale. Det betyder att Basale blir en del av Newsec Asset Management från och med den 1 januari 2017. För Newsec är detta ett strategiskt drag för att stärka positionen på den nordiska marknaden. För Basale ger det större möjligheter att växa i nya riktningar och att investera mer i kollegor och kunder.

”Trondheimbaserade Basale kan vara stolta över att ha utvecklat bolaget till vad det är idag. Basale har varit en bra investering för OBOS och vi tror att vi har varit en god och stabil ägare. Newsec har fastighetsförvaltning som sin kärnverksamhet. Jag är säker på att de, tillsammans med medarbetarna i Basale, kommer att ta bolaget vidare”, säger Daniel Kjørberg Siraj, vd OBOS.

Newsec är idag norra Europas ledande bolag inom fastighetsförvaltning och rådgivning. Med den här affären befäster Newsec ytterligare positionen som the Full Service Property House och växer från 700 till cirka 1 000 medarbetare med cirka 260 miljarder kronor under förvaltning. Varje år tecknar Newsec hyresavtal om cirka 500 000 kvadratmeter, genomför transaktioner om mer än 30 miljarder kronor och värderar fastigheter till ett underliggande värde av cirka 1 000 miljarder kronor.

“Från Newsecs sida ser vi det här som en fantastisk möjlighet att få tillgång till ett kompetent nätverk i Norge. Basale är ledaren inom sitt segment på den här marknaden med många och långsiktiga kunder”, säger Björn Lindeborg, vd Newsec Nordic Asset Management.

Framöver kommer Newsec erbjuda fastighetsförvaltning i Norge under namnet Newsec Basale och Hilmar Auran blir verkställande direktör för det nya bolaget.

”Jag är väldigt glad att vi ansluter oss till Newsec. Jag tycker att de representerar framtiden inom fastighetsförvaltning och ser fram emot att få tillgång till deras kunskap och gå samman med en grupp av dedikerade och kundorienterade medarbetare”, säger Hilmar Auran, vd Basale.

Fastighetsmarknaden blir alltmer konsoliderad och digitala lösningar utmanar gamla arbetssätt. En bolagsstruktur som erbjuder medarbetare och kunder högkvalificerad expertis och säkerställer fokus på investeringar i ny teknologi är en konkurrensmässig fördel. Newsec kan erbjuda precis det. Kunder och medarbetare kan dra nytta av att vara del av en grupp med norra Europa som hemmaplan och innovation och passion för verksamheten i fokus.

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Lindeborg, VD Newsec Nordic Asset Management AB
Tel: +46 8-454 40 99
Hilmar Auran, VD Basale 

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster via affärsområdena Capital Markets, Leasing, Asset & Property Management, Valuation & Advisory och Corporate Solutions.

Newsec grundades 1994 och är partnerägt. Verksamheten har över 700 medarbetare fördelade på ett 20-tal kontor runt om i norra Europa. Newsec genomför årligen tusentals uppdrag och förvaltar över 2 000 fastigheter. Genom den stora volymen, lokal närvaro samt bredden och djupet inom de olika verksamheterna erhålls stor kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.

Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Taggar:

Om oss

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster via affärsområdena Capital Markets, Leasing, Asset & Property Management, Valuation & Advisory och Corporate Solutions. Newsec grundades 1994 och är partnerägt. Verksamheten har närmre 1 000 medarbetare fördelade på 32 kontor runt om i norra Europa. Newsec genomför årligen tusentals uppdrag och förvaltar över 2 000 fastigheter. Genom den stora volymen, lokal närvaro samt bredden och djupet inom de olika verksamheterna erhålls stor kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa. Marknadsrapporten Newsec Property Outlook har publicerats sedan 2001. Ladda ner den senaste rapporten på www.newsec.com/npo

Prenumerera

Dokument & länkar