MATPAX-projektet avslutat med positiva resultat

MATPAX, ett tvåårigt utvecklingsprojekt som finansierats av Eurostars/Vinnova, har nu avslutats så som planerat. Inom ramen för projektet har Nexam Chemical och två andra europeiska projektparter samarbetat kring att utveckla nya polyamidhartser och en ny tillverkningsprocess, med målsättning att adressera lättviktsapplikationer inom exempelvis elektronik- och fordonsindustrin. Baserat på de positiva resultaten så här långt, har parterna kommit överens om att tillsammans fortsätta utvärdera teknologin.

Projektets huvudmål har varit att utveckla en systemlösning bestående av ett skräddarsytt harts, innehållande en reaktiv tvärbindningsfunktion, samt en produktionsprocess för att tillverka tvärbundna komponenter av detta harts. Testresultaten visar på signifikant förbättrade mekaniska egenskaper. Detta öppnar för nya möjligheter där till exempel produktprestanda bibehålls i detaljer och delar kan tillverkas med mindre mängd material vilket innebär viktsbesparingar.

“MATPAX-projektet var framgångsrikt och parterna ser optimistiskt på denna teknologi. Vi utvecklar en ny lösning med en intressant framtid och vi har också fått ny viktig kunskap om utvecklingskedjan för polymera material.”, säger Dane Momcilovic, CTO.

Gå in på www.vinnova.se för att läsa mer om projektet. Nexam Chemical har erhållit hälften av sina projektkostnader i bidrag från Vinnova. Totalt bidrag som erhållits under projekttiden uppgår till cirka 2,4 MSEK.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Taggar:

Om oss

Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

MATPAX-projektet var framgångsrikt och parterna ser optimistiskt på denna teknologi.
Dane Momcilovic, CTO