Nexam och Swerea SICOMP har beviljats anslag för projektet HicTac, med Rolls-Royce som slutkund, som ingår i EU’s FP7/Clean-Sky program

Nexam Chemical AB har som part i projektet  HicTac (High performance composites for demanding high Temperature applications) tilldelats drygt 1 miljon kronor för att utveckla högtemperatur hartser som ska ingå i nya högpresterande kompositer.

Som slutkund till projektet står Rolls-Royce jet engines.  Projektet kommer att pågå under en period om 24 månader med start i mars 2013. 

För ytterligare information se:

http://www.cleansky.eu/content/homepage/about-us

http://www.swerea.se/Global/Swerea%20SICOMP/Swerea%20SICOMP%20e-news%2041.pdf

För mer information, kontakta gärna:

Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562
Per Palmqvist Morin, VD, +46 (0)706 55 55 82

Nexam är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på www.nexam.se

Om oss

Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Prenumerera

Dokument & länkar