Nexam planerar att listas på NASDAQ OMX First North

Nexam Chemical har nu påbörjat förberedelserna inför en listning på NASDAQ OMX First North under våren 2013. Som ett led i detta arbete kommer en ny webbplats att lanseras. 

Den nyemission som nyligen genomfördes inbringade totalt 53,9 miljoner kronor. Intresset bland investerare var stort och emissionen övertecknades kraftigt.

För mer information, kontakta gärna:

Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562
Per Palmqvist Morin, VD, +46 (0)706 55 55 82

Nexam är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på www.nexam.se

Om oss

Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Prenumerera