Nexamprojekt rankas som Nr. 1 av 348 Eurostars ansökningar och Nexam beviljs drygt 3 miljoner kronor i finansieringsbidrag

Eurostars har godkänt Nexams projektansökan angående polyolefin tvärbindningsprojektet PO-CROSS 2 (POlyolefins CROSSlinking project 2). Projektet fick den högsta rankingen av totalt 348 olika Europeiska projektansökningar och Nexam har tilldelats 3 036 000 kronor i projektfinansiering. 

Projektet baseras på Nexams teknologi. Bakom projektet står Nexam, ABB, IRPC, Nomer och Repsol, vilka alla ingår i PO-CROSS 2 konsortiet. Total budget uppgår till 1,14 miljoner Euro, fördelat på 23 månader.

Målet med projektet är att utveckla tvärbindningsbar polyeten och polypropen med avsevärt förbättrade egenskaper vad gäller mekanik, värmebeständighet och kemisk resistens.

Eurostars är ett gemensamt initiativ mellan Eureka och EU: s sjunde ramprogram för Forskning och teknisk utveckling (FP7). Syftet är att tillhandahålla finansiering för tillämpad forskning och utveckling med aktivt deltagande av forskning och utveckling - att utföra små - och medelstora företag (FoU-resultaten SMF)

För mer information se:

http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/Eurostarsprojekt-E6470-PO-CROSS-2-Nexam-Chemical-AB/ , samt på

http://www.eurostars-eureka.eu/search.do?method=display&id=0 (sök ”PO-CROSS”)

För mer information, kontakta gärna:

Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562
Per Palmqvist Morin, VD, +46 (0)706 55 55 82

Nexam är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på www.nexam.se

Om oss

Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Prenumerera

Dokument & länkar