Nexans vinner viktig order på baliskabel för uppgradering av italienska järnvägsnätet till ERTMS-standard

2005-10-06 – Nexans, världsledande inom kabelindustrin, har vunnit ett kontrakt värt omkring 650 000 euro från GE Transportation Rail på tillverkning och leverans av baliskabel. Kablarna skall användas till att uppgradera Italiens järnvägsnät för att möta kraven från ERTMS (European Rail Traffic Management System).

Införandet av ERTMS kommer att skapa gynnsammare förutsättningar för högre hastigheter och öka trafiken på de italienska järnvägarna. Nexans baliskabel är en avancerad signalkabel i koppar som skall läggas utmed spåret och överföra trådlös information om tågens position, längd och antal vagnar. Informationen ingår i ett automatiskt tågkontrollsystem (ATC) och överförs både till föraren via transpondrar, så kallade baliser, och till tågledningscentralen. När järnvägstrafiken ökar spelar därför baliskablarna en viktig roll ur säkerhetssynpunkt. GE Transportation Rail har på senare tid ökat sina aktiviteter i Europa. Nexans ser denna order som ett bevis på sin kapacitet att möta de komplexa kraven från en alltmer internationell järnvägsmarknad, inte bara genom att ha den tekniska kompetensen att tillverka kablarna enligt GE Transportation Rails önskemål, utan också genom att kunna leva upp till leveransschemat. “Nexans har valt järnvägar som ett prioriterat marknadssegment och vi håller för närvarande på att kombinera våra utvecklings-, marknads- och produktionsresurser runt om i världen för att möta de nya kraven inom järnvägsindustrin som nu opererar på en växande global marknad. Detta projekt visar vår styrka inom järnvägssektorn och för med sig nya möjligheter för Nexans”, säger Yvon Raak, Nexans Europachef. Baliskabelordern är resultatet av ett nära samarbete mellan flera Nexansspecialister runtom i Europa. De tekniska kontakterna och försäljningen har handlagts av Nexans säljorganisationer i Sverige och Italien, medan produktionen kommer att ske i Sverige och Spanien (Nexans fabrik i Maliaño, som har specialiserat sig på ett brett utbud av telekommunikationskablar). Deltar på Nordic Rail För första gången ställer Nexans ut på järnvägsmässan Elmia Nordic Rail den 4 - 6 oktober i Jönköping och visar bland annat upp kablar för högre brandsäkerhet i exempelvis järnvägstunnlar och vagnmateriel. Området järnväg infrastruktur och vagnmateriel är ett prioriterat område för Nexans och deltagandet i Nordic Rail följer av en utökad satsning på nordenbaserade kunder inom järnvägsområdet. Om GE Transportation GE Transportation Rail är en global teknikledande leverantör till järnvägs-, transit-, marin- och gruvindustrierna. GE tillhandahåller frakt- och passagerarlok, signal- och kommunikationssystem till järnvägar, informationstekniska lösningar, marinmotorer, motoriserade drivsystem för gruvtruckar och borrmaskiner, högkvalitativa reservdelar och mervärdesservice. Med en försäljning på drygt 3 miljarder dollar har GE Transportation Rail sitt huvudkontor i Erie, PA, i USA och cirka 8 000 anställda över hela världen. För ytterligare information om GE Transportation, besök http://www.geae.com.

Om oss

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorientering, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid.Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.

Media

Media

Dokument & länkar