Diamyd Medical AB tecknar ytterligare post i NextCells pågående emission av units

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag, den 5 juni 2017, att en av bolagets huvudägare Diamyd Medical AB (”Diamyd Medical”) tecknat en ytterligare post om cirka 1 MSEK utöver tidigare kommunicerad teckningsförbindelse om cirka 0,9 MSEK. Diamyd Medical har därmed tecknat för cirka 1,9 MSEK i den pågående emissionen, motsvarande cirka 7,4 procent av emissionsvolymen. 

Diamyd Medical tecknar i emissionen av units

En av NextCells huvudägare, det noterade diabetesbolaget Diamyd Medical AB, lämnade inför NextCells aktuella emission av units en teckningsförbindelse om cirka 0,9 MSEK. Diamyd Medical har nu beslutat att teckna ytterligare en post om 1 MSEK utöver sin teckningsförbindelse. Totalt tecknar Diamyd således för cirka 1,9 MSEK i emissionen. Teckning utom avtalet om teckningsförbindelse sker på samma villkor som för övriga tecknare i emissionen. Vid eventuell tilldelning kommer även de tilldelade aktierna att omfattas av det lock up-avtal Diamyd Medical har ingått inför första planerade handelsdag. Teckningstiden i emissionen löper mellan den 24 maj 2017 och den 12 juni 2017. Genom emissionen kan NextCell tillföras högst 25 MSEK i initial emission och ytterligare högst 20 MSEK vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner cirka 14 månader efter initial emission.

NextCells VD Mathias Svahn kommenterar

”Diamyd Medical är en viktig samarbetspartner tillika en av våra huvudägare. Diamyd Medical har omfattande erfarenhet av diabetesfältet och kommer att bistå med både kontakter och råd i vår planerade kliniska fas I/II-studie på typ 1-diabetespatienter. Det är därför glädjande att Diamyd Medical visar förtroende för NextCell och tecknar en större post än initialt planerat i emissionen av units.”

Diamyds Medicals VD Ulf Hannelius kommenterar

”En notering av NextCell Pharma är klart positivt för Diamyd Medical eftersom det ger ett tydligt värde i vårt innehav och bättre riskspridning samtidigt som NextCell får utökade möjligheter att driva sin forskning och affärsutveckling.”

Om Diamyd Medical AB

Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Det pågår fem kliniska studier med Diamyd®. Bolagets studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, förväntas börja rekrytera patienter till hösten. En exklusiv licens för GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång och bolaget arbetar med att utveckla ett eget GABA-läkemedel. Diamyd är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. 

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2017. 

För mer information om pågående emission av units och planerad notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Tel: 0702-615 504

E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas i framtiden.
NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharma AB:s egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges första och enda stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar