Första dag för handel i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att handel med dess aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag på AktieTorget. Aktierna handlas under namnet ”NEXTCL” och har ISIN-kod SE0009723125. Teckningsoptionerna handlas under handelsbeteckningen ”NEXTCL TO 1” och har ISIN-kod SE0009888795.

NextCell utvecklar stamcellsterapier, där tidiga stamceller från donerad navelsträng kan behandla med donatorn obesläktade patienter. Cellerna tas fram med NextCells egenutvecklade metod och bolagets första produkt, ProTrans™, är avsedd att användas vid diabetes samt njurtransplantation.

- Vi arbetar just nu för fullt med att färdigställa en ansökan till Läkemedelsverket för att prova ProTrans™ i en första klinisk studie på diabetespatienter, säger VD Mathias Svahn. Fungerar ProTrans™ som tänkt, d.v.s. att – kanske i kombination med andra läkemedel – bota sjukdomen, väntar en miljardmarknad, fortsätter Svahn.

Parallellt med utvecklingen av ProTrans™ driver bolaget bifirman Cellaviva för familjesparande av stamceller från navelsträng. Tillgång till egna eller syskons nedfrysta navelsträngsstamceller kan komma att bli avgörande vid behandling av flera allvarliga sjukdomar inklusive vissa delvis ärftliga immunologiska sjukdomar och blodcancersjukdomar i olika skeden av livet. – Eftersom jag har diabetes i släkten har jag låtit spara barnbarns stamceller vid födseln, säger Anders Essen-Möller, styrelseordförande i NextCell.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag
Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 5,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner äger rum under perioden 23 augusti 2018 till och med den 13 september 2018, genom samtidig kontant betalning senast den 13 september 2018.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till NextCell Pharma AB i samband med noteringen på AktieTorget.


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Telefon: 0702-615 504

E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com och www.cellaviva.se

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas.
NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharma AB:s egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges första och enda stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar