NextCell Pharma beställer ProTrans™ stamceller för klinisk studie

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag, att bolaget lagt en beställning av cGMP-producerade stamceller av läkemedelskandidaten ProTrans™ för användning i en planerad fas I/II studie i vuxna typ 1-diabetespatienter. NextCell har tidigare ingått ett avtal om exklusivt samarbete vad gäller vissa sjukdomar med tillverkaren, den polska börsnoterade stamcellsaktören Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (”PBKM”). Beställningen är i storleksordningen 4,4 MSEK och leveranser beräknas ske under hösten 2017. 

Första beställning av ProTrans™ gjord

NextCell avser att genomföra en klinisk fas I/II-studie på vuxna typ 1 diabetes-patienter med sin läkemedelskandidat ProTrans™.  ProTrans beräknas kunna bli aktuellt vid behandlingar av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar inklusive vid organtransplantationer. Studien beräknas, förutsatt godkännande från Läkemedelsverket, att genomföras under 2018. NextCell har anlitat PBKM, en ledande stamcellsaktör i Europa, som bolagets CMO (Contract Manufacturing Organization) för tillverkning av ProTrans™.  NextCell har nu lagt en första beställning till PBKM om cirka 4,4 MSEK.  Bolaget avser att använda de beställda stamcellerna i den planerade fas I/II-studien.

NextCells VD Mathias Svahn kommenterar

”PBKM är en viktig samarbetspartner för vår verksamhet. Vår beställning av ”Clinical Grade” ProTrans för oss vidare mot vår första kliniska studie enligt plan. Vi hoppas att ProTrans™ kommer att kunna användas i behandlingar mot många autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar i framtiden. Att vi börjar med diabetes typ 1 beror på att vi har ett särskilt bra kontaktnät inom området.”

PBKMs VD Jakub Baran kommenterar

”Att delta i detta projekt gynnar bägge parter. Vi har även initiala dialoger med NextCell om samarbeten inom andra sjukdomar. NextCells studie kommer att vara värdefull för PBKM för dess egna framtida stamcellsstudier och vi ser fram mot ett fördjupat samarbete ”

Om Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. är en av Europas största stamcellsbank för familjesparande av stamceller. Över 145 000 föräldrar har valt PBKM för att familjespara sina stamceller. Härutöver investerar PBKM i produktion och utveckling av avancerade cellterapier. Bolaget grundades 2002 och är noterat på Warsawa-börsen. PBKM-gruppen omsatte under räkenskapsåret 2016 motsvarande cirka 297 miljoner SEK. PBKM har, utöver sin verksamhet i Polen, även verksamhet i bland annat Ungern, Rumänien, Spanien och Turkiet. 

NextCell Pharma genomför inför en planerad notering nu en emission av units. För info om denna emission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Tel: 0702-615 504

E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas i framtiden. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharma AB:s egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges första och enda stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar