Säkerhetskommitté godkänner studiebehandling med högdos av ProTrans

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB ("NXTCL") meddelar idag att säkerhetskommittén (Data and Safety Monitoring Board) för den kliniska studien med ProTrans rekommenderar att huvudprövaren professor Per-Ola Carlsson och NXTCL går vidare med behandling av tre patienter i högdoskohorten.

Behandling av samtliga tre patienter i medeldoskhorten med ProTrans har bedömts som säker vid en-månadsuppföljningen. NXTCL kan nu rekrytera patienter till den sista doskohorten, högdoskohorten. Rekrytering av sista doskohorten är planerad att vara en månad längre än övriga doskohorter pga semestertider.

Högdoskohorten är sista kohorten i den första delen av studien. Den andra delen av studien är en randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad del där tio patienter får aktiv behandling och fem patienter får placebo. Patienterna kommer sedan att följas under 12 månader.

Säkerhetskommitten består av; ordförande Ulf Smith MD, PhD, professor och forskningschef vid Lundberglaboratoriet för diabetesforskning, Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg; Anders Fasth MD, PhD, professor i Pediatrisk Immunologi, Sahlgrenska akademin och överläkare vid Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborgs Universitet; och Åke Lernmark PhD, professor och Principal Investigator vid Diabetes och Celiaki, Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera