Stamcellsbolaget NextCell Pharma erhåller Etikgodkännande för klinisk prövning

NextCell Pharma AB (NEXTCL) meddelar idag att godkännande erhållits från Etikprövnings-nämnden att genomföra klinisk prövning med ProTrans™, en stamcellsprodukt framtagen med NextCells Proprietary Selection Algorithm. Studien är designad för att utvärdera säkerhet och effekt vid behandling av diabetes typ 1.

Sponsor för studien är NextCell och huvudprövare är professor Per-Ola Carlsson, verksam vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Studien planeras att genomföras tillsammans med Karolinska Trial Alliance, som har särskild kompetens inom området. Behandlingarna planeras att utföras på KTA Fas I-enheten belägen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Ulf Smith MD, PhD, Professor och Director, at Lundberg Laboratory for Diabetes Research, Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg; Anders Fasth MD, PhD, Professor i Pediatrisk Immunologi, Sahlgrenska akademin och överläkare vid Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborgs Universitet; och Åke Lernmark PhD, Professor och Principal Investigator vid Diabetes och celiaki, MAS, Lunds Universitet, kommer tillsammans att utgöra Data Safety Monitoring Board med Ulf Smith som ordförande.

Vi hoppas kunna köra igång studien snart efter godkännande från Läkemedelsverket, säger Mathias Svahn, VD för NextCell. NextCells ansökan registrerades hos Läkemedelsverket den 24 juli och kommentarer beräknas inkomma angående denna inom de närmaste veckorna. Nu är studien godkänd ur etisk synpunkt och det är ett viktigt steg.

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Tel: 0702-615 504

E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 september 2017.

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar