Extra bolagsstämma i Technology Nexus AB

Extra bolagsstämma i Technology Nexus AB Vid dagens extra bolagsstämma i Technology Nexus AB fattades beslut om: Att bemyndiga styrelsen att genomföra en nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på högst 2.000.000 aktier. Bemyndigandet gäller intill nästkommande ordinarie bolagsstämma. Syftet är att snabbt kunna stärka bolagets kapitalbas och institutionella ägande samt genomföra strategiska förvärv. Att genomföra en emission av skuldebrev förenat med 800.000 avskiljbara optionsrätter. Emissionen riktas, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt , till Nexus Partner AB, som är ett helägt dotterbolag till bolaget. Emissionen är avsedd för koncernens anställda och styrelseledamöter. För ytterligare information kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, mobil: 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Claes Thelander, Controller, Technology Nexus AB, 013 - 35 74 16, e-post: claes.thelander@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen Attract40, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har c:a 400 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg, Paris, London Madrid och New York. Mer information finns på www.nexus.se. E-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00230/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00230/bit0001.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar