Extra bolagsstämma i Technology Nexus AB (publ)

Extra bolagsstämma i Technology Nexus AB (publ) Vid dagens extra bolagsstämman i Technology Nexus AB (publ) fattades beslut om: Att genomföra en nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt , till aktieägarna i Devenator AB, på högst 344.495 aktier mot apportlikvid i form av aktier i Devenator AB. Att bemyndiga styrelsen att genomföra en nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företträdesrätt, på högst 200.000 aktier. Bemyndigandet gäller intill nästkommande ordinarie bolagsstämma den 26 april 2000. Syftet är att snabbt kunna stärka bolagets kapitalbas och institutionella ägande i samband med förvärvet av Devenator AB samt den planerade internationella expansionen. För ytterligare information kontakta; Mikael Jacobsson, VD Technology Nexus AB, 013-35 74 15 eller 0706-475810, email: mikael.jacobsson@nexus.se , eller Claes Thelander, adm chef Technology Nexus AB, 013-35 74 16, eller 0709-500 270, email claes.thelander@nexus.se Fakta om Technology NEXUS AB Technology NEXUS AB (Publ), noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, är specialiserade på lösningar för säker elektronisk kommunikation och utvecklar produkter och lösningar i partnerskap med sina kunder. NEXUS har ca 160 medarbetare i Linköping, Stockholm, Uppsala, Borlänge, Västerås och Umeå. Mer information finns på www.nexus.se. E-mail : contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00490/bit0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar