IT-säkerhet allt hetare

IT-säkerhet allt hetare - Nexus växer och ökar lönsamheten Nexus, som är specialiserat på säkrade IT-lösningar, visar starka siffror i delårsrapporten för årets nio första månader. Rörelseresultatet efter finansnetto ökade med 75 procent till 15,1 Mkr (8,6). Nettoomsättningen ökade med 42 procent till 360,6 Mkr (253,6)och var till fullo baserad på organisk tillväxt. I fjolårets resultat ingick engångsåterföring av SPP-medel med 7,5 mkr. Efterfrågan på säkrade lösningar är mycket stor. Bristande säkerhet kan rasera förtroendet för ett företag och dess varumärken. Vi tillhandahåller säkerhet som både är skyddande och möjliggörande. Det är en viktig förklaring till vårt goda resultat, säger Nexus VD Mikael Jacobsson i en kommentar till delårsrapporten. Det finns mycket att vara glad över i den här rapporten. Trots det allmänt kärva läget på marknaden har vi haft en starkare organisk tillväxt än föregående år och är nu 381 anställda. Vi har under den tiden också ökat lönsamheten, konstaterar Mikael Jacobsson. Orderingången har också varit stark och är under tredje kvartalet dubbelt så stor som motsvarande period föregående år. Nexus är ledande på säkrade lösningar i Norden. Målsättningen är att bli ett av tre ledande företag inom samma område inom valda delar av Europa. Vägen dit ska gå via en kombination av konsekvent utnyttjande av företagets affärsmodell som ger bra tillväxt och lönsamhet även i bistrare klimat, samt genomtänkta och väl integrerade förvärv. Tillväxtmålet på 30-50 procent under år 2002 står kvar efter dagens delårsrapport. Vi står även fast vid målen på en årlig tillväxt på 30 - 50 procent under perioden 2002 - 2003. Därför ser jag mycket ljust på framtiden för Nexus, säger Mikael Jacobsson. För ytterligare information kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, mobil: 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsens Attract40- lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT- lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 400 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post : contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00310/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00310/bit0001.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar