Nexus delårsrapport januari - juni 2007

Andra kvartalet i sammandrag

- Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 35,2 mkr (32,4).

- Resultat efter skatt för andra kvartalet, inklusive omstruktureringskostnader 2007 på 1,8 mkr, uppgick till -8,9 mkr (-10,6).

- Nexus har vunnit tre större affärer inom produktområdet Nexus Identity Management Suite.

- Patrik Svanström har tillträtt som tillförordnad VD för Nexus produktbolag per juni 2007.

Första halvåret i sammandrag

- Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 63,2 mkr (65,3).

- Resultat efter skatt för halvåret uppgick till -23,1 mkr (-19,3).

- Resultat per aktie uppgick till -4,83 kr (-5,53)** Jämförelsetalet har omräknats med hänsyn till omvänd split 1:20 under maj 2007 och effekten av nyemission under våren 2006.

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar