Nexus delårsrapport januari - september 2007

Juli - september 2007

- Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 29,9 mkr (21,8).

- Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -2,8 mkr (-26,2), varav engångskostnader 0,0 mkr (-10,3).

- Kvartalet är ett av de bättre på mycket länge och den positiva trend som inleddes efter första kvartalet fortsätter.

- Rolls-Royce implementerar nu enligt avtal Nexus produkter för informationsskydd för 5,000 användare.Januari - september 2007

- Nettoomsättningen uppgick till 93,0 mkr (87,0).

- Resultat efter skatt uppgick till -25,9 mkr (-45,5), varav engångskostnader -1,8 mkr (-10,3).

- Resultat per aktie uppgick till -5,35 kr (-12,64)*.

- Licensförsäljningen har under perioden ökat med över 60 procent jämfört med föregående år.

* Jämförelsetalet har omräknats med hänsyn till omvänd split 1:20 under maj 2007 och effekten av nyemission under våren 2006.

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Prenumerera

Dokument & länkar