Nexus erhåller order inom Secured Messaging från ett ledande tyskt försäkringsbolag

Nexus erhåller order inom Secured Messaging från ett ledande tyskt försäkringsbolag Nexus har i sin verksamhet i Tyskland erhållit en order från det ledande tyska föräkringsbolaget DAK, Deutsche Angestellten Krankenkasse. Ordern omfattar leverans av Nexus Secured Messaging infrastruktur, baserad på Memo Open Client och Memo Open Web. Initialt ordervärde är 317.395 EURO, exklusive underhåll. - "En av DAK's absoluta prioriteringar ligger inom TCO (Total Cost of Ownership). Samtidigt har man konstaterat att kostnaden för administration, hård- och mjukvara var relativt hög för den befintliga plattformen. DAK är kund inom MEMO sedan februari 1995 och vi är både glada och stolta att de valt Nexus och vårt Secured Messaging-koncept för ett utökat åtagande, vilket också bevisar att vi med detta koncept möter högt ställda kundkrav", säger Ivo Neumann, ansvarig för Nexus Technology GmbH. Nexus Secured Messaging ger större företag och organisationer tillgång till en stark partner för leverans av tillförlitlig och säker e-post och en infrastruktur för messaging-tjänster, baserade på ett kostnadseffektivt ägande. Konceptet lanserades på Gartner Groups ITExpo i Cannes och har blivit mycket väl mottaget på marknaden. Nexus har sedan lanseringen tecknat fyra större order i Europa har dessutom ett antal mycket intressanta diskussioner pågående. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon: 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Ivo Neumann, Nexus Technology GmbH, telefon: +49 (0) 40 554999, e-post: ivo.neumann@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsens Attract40- lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT- lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 420 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/24/20020724BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/24/20020724BIT00100/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar