Nexus inleder strategiskt samarbete med ACSC kring kortbaserade lösningar för elektroniskt ID

Nexus inleder strategiskt samarbete med ACSC kring kortbaserade lösningar för elektroniskt ID Nexus och ACSC, All Card Service Center AB, har inlett ett strategiskt samarbete kring kortbaserade säkerhetslösningar för möjliggörande av elektronisk identifiering och elektroniska underskrifter. Samarbetet innebär att Nexus och ACSC kan leverera kompletta lösningar för produktion och användning av smarta kort. Marknaden för kort utvecklas nu i snabb takt från magnetbandskort till smarta kort, med nya funktioner för högre säkerhet. Bank-, kredit- och lojalitetskort har en bred spridning, men risken för förfalskning och bedrägeri har drivit kraven på både säkrare kort och hanteringen av dessa, vilket bland annat lett till den ökande användningen av elektroniska ID-kort. Behovet att erbjuda en högre säkerhet och tillgänglighet ligger till grund för användandet av smarta kort baserade på PKI -teknik (Public Key Infrastructure). Exempel på detta är EMV-standarden framtagen av EuroPay, MasterCard och Visa. Ytterligare drivkrafter är till exempel 24 timmars-myndigheten och andra tjänsteintensiva verksamheter som förutsätter hög tillgänglighet och säkerhet. För att kunna erbjuda marknaden en komplett leverans av smarta kort för säker identifiering har Nexus och ACSC inlett ett strategiskt samarbete. Samarbete innebär att Nexus och ACSC kan erbjuda sina kunder en komplett leverans, från tillverkning av kort till implementering av komplett lösning. ACSC är ett av nordens största företag med inriktning på kortrelaterade produkter och tjänster med specialistkompetens inom området för chipbaserade kortlösningar. Nexus är Nordens ledande leverantör av lösningar och produkter för elektronisk identifiering och elektroniska underskrifter och har gedigen erfarenhet av att implementera denna teknik i industritillämpningar. - " Vi ser med stor tillförsikt på detta samarbete. Redan idag har vi intressanta diskussioner kring lösningar för smarta kort i de mest skilda tillämpningsområden , samtidigt som alltfler verksamheter ser ett tydligt behov av lösningar kring elektronisk identifiering och elektroniska underskrifter, säger Gustaf Malmros, vVD och affärsområdeschef på Nexus, och fortsätter, - "Vi har idag flera exempel på användningsområden. Volkswagen, Greklands justitiedepartement (inför OS2004) och nyttjandet av BankID för myndigheter och näringsliv är bara några exempel där våra lösningar och produkter för elektronisk identifiering och elektroniska underskrifter används. Det har givit oss en både bred och djup kompetens kring implementering av dessa lösningar" avslutar Gustaf Malmros. - " Tillsammans med Nexus kan vi tillhandahålla heltäckande lösningar för bl a elektroniska ID-kort" säger Anders Segenmark, VD och Koncernchef för ACSC. För ytterligare information, kontakta: Gustaf Malmros, vVD och affärsområdeschef , Secured Business Solutions, Technology Nexus AB, telefon 0705-94 43 58, e-post: gustaf.malmros@nexus.se Mats Gjöthlén, Affärsansvarig, Secured Business Solutions, Technology Nexus AB, telefon: 0708-25 00 03, e-post: mats.gjothlen@nexus.se Anders Segenmark, VD, All Card Service Center AB, telefon: 08-626 60 71, e-post: anders.segenmark@acsc.se Magnus Gardshol, Ekonomichef, All Cards Service Center AB, telefon: 08-626 60 72, e-post: magnus.gardshol@acsc.se Om Technology Nexus AB Technology Nexus AB utvecklar och levererar produkter och tjänster som möjliggör ett öppnare och säkrare informationsutbyte för våra kunder, i deras dialog med sina kunder, partners och andra intressenter. En öppnare kommunikation som nås genom att nyttja moderna öppna kommunikationskanaler som samtidigt är säkra och garanterar att information skyddas. Nexus arbetar med säkrade lösningar, dels direkt med slutkunden, dels som utvecklingspartner. Nexus har cirka 450 medarbetare, kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Västerås, Örebro och Borlänge. Internationella kontor i Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey (USA) Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se Om Nexus Secured Business Solutions Inom affärsområdet Secured Business Solutions har Nexus samlat kompetens och produkter för PKI-baserade lösningar inom digitala signaturer, elektroniska underskrifter och säker informations- och meddelandehantering -secured messaging. Vi kombinerar vår kompetens kring produkter och support med vår erfarenhet kring informationssäkerhet. Detta ger oss en unik leveransförmåga inom området. Vi levererar lösningar och produkter för näringsliv och offentlig förvaltning. I produktportföljen finns till exempel Nexus BankID server, Nexus Multi ID Server, Nexus Digital ID (SmartTrust, ID2) och Nexus Secured Messaging. Om All Card Service Center AB (ACSC) ACSC är ett av nordens största företag med inriktning på kortrelaterade produkter och tjänster. Produktutbudet utgörs bl a av lojalitetskort, bankkort, fotoID-kort och högsäkerhetskort som körkort och pass. Vi kan även tillhandahålla heltäckande produktionslösningar för elektroniska ID-kort, eID. Våra kunder finns inom bank- och finanssektorn, den bredare företagsmarknaden och offentlig sektor. Visionen är att vara en innovativ leverantör som förverkligar de chipbaserade kortens potential, och den aktör i branschen som ger kunden bäst kvalitet och service. ACSC är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och har ca 140 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Mer information finns på www.acsc.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031127BIT20480/wkr0005.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar