Nexus och EDB ErgoGroup SYSteam inleder samarbete kring säkra molntjänster

EDB ErgoGroup SYSteam, ett av Nordens största IT-företag, har inlett ett samarbete kring säkra molntjänster med det svenska säkerhetsföretaget Nexus. De första tjänsterna som lanseras är Safe Login och Safe Signing. Detta ger användare trygga och säkra inloggningar och signatur med e-legitimation i en lätt integrerad molntjänst.

Det nya samarbetet innebär att EDB ErgoGroup SYSteam integrerar Nexus nya säkerhetsslösningar Safe Login och Safe Signing för säker inloggning och elektronisk underskrift via e-legitimation. Säker inloggning och signering är ett av de viktigaste områdena inom IT-branschen i takt med att allt fler företag och privatpersoner lever sina liv på nätet.

– Vi ser stor efterfrågan för säkra molntjänster och är nu glada för att lansera de två första tjänsterna Safe Login och Safe Signing. Att vi nu redan fått kunder som American Express i Sverige och East Captial bekräftar att vi har hittat rätt i vårt erbjudande”, vi ser mycket positivt på framtiden, säger Peter Gille CEO på Nexus.

Samarbetet omfattar teknikutveckling, drift, nätverkstjänster, samt försäljning och marknadsaktiviteter.

– Det här är en ”perfect match” mellan Nexus och EDB ErgoGroup SYSteam, där vi tillsammans kan erbjuda våra kunder, marknadens bästa lösningar för säker inloggning och signering. Nexus står för special kompetens, och EDB ErgoGroup SYSteam står för drifts- och support tjänster”, säger Niklas Törnqvist på EDB ErgoGroup SYSteam.

Avtalet med EDB ErgoGroup SYSteam markerar också starten på Nexus nya partnerstrategi, där återförsäljare får större möjligheter att utveckla sina molntjänster tillsammans med Nexus.

– Engagemanget hos våra partners är en mycket viktig faktor för våra försäljningsframgångar. Vi vill därför uppmuntra våra partners genom att ge dem större inflytande i försäljningsledet, avslutar Peter Gille, CEO på Nexus.

Kontaktpersoner

Niklas Törnqvist, Informationslogistik, EDB ErgoGroup SYSteam, tel 073 588 70 40
Camilla Erixon, Kommunikationschef Sverige, tel 070 308 93 40

Peter Gille, CEO, Technology Nexus AB, tel 070 825 00 14

Thomas Thard, Business Development Director, Technology Nexus AB, tel 0708 92 37 37

About Nexus

Nexus works internationally with e-communication, security and information solutions. Our clients are companies and organisations for which IT and the Internet are essential to the management of sensitive information and knowledge. Nexus’ business concept is to offer solutions, products and services that make the right information available to the right people, at the right time, wherever they need it in the world. We help our clients to not only protect their information, communication and knowledge, but also to create opportunities to make more effective use of them. More information and contact: www.nexussafe.com, contact@nexussafe.com

Om EDB ErgoGroup SYSteam

EDB, ErgoGroup och SYSteam går samman och skapar en ledande nordisk IT-aktör

Tillsammans är vi en starkare partner till kunderna genom en bredare lösnings- och tjänsteportfölj. Vi har en hög verksamhetskompetens från en rad branscher. Genom sammanslagningen får vi en ökad lokal närvaro i hela Sverige med en global leveransmodell. Vi hjälper våra kunder att få konkret nytta av IT genom hela värdekedjan, från lösningar och konsulttjänster till outsourcing. Koncernen har cirka 10 000 anställda och en årlig omsättning på närmare 16 miljarder SEK. Bolaget, med huvudkontor i Oslo, är noterat på Oslo Börs och har 135 kontor i 16 länder världen över och en betydande verksamhet både på den norska och svenska marknaden. Den svenska verksamheten har en årlig omsättning på ca 3,6 miljarder SEK och finns på 40 orter med 2 550 anställda

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.