Nexus och Kaba inleder strategiskt samarbete kring lösningar för elektroniska identiteter

Nexus och Kaba inleder strategiskt samarbete kring lösningar för elektroniska identiteter Technology Nexus AB och KABA AB inleder ett tekniskt och marknadsmässigt samarbete kring den snabbt växande europeiska marknaden för elektroniska identiteter och certifikatbaserade lösningar. Säkerhetsmarknaden konsolideras och utvecklar sig snabbt åt mer integrerade lösningar där identifiering av användaren, i kombination med skyddande av informationen är nyckelord. Det gemensamma erbjudandet kommer att vara unikt, inte bara sett till teknik, utan även till användarnytta och sett ur ett kostnadsperspektiv. Genom samarbetet får Kaba tillgång till den främsta teknologin inom området samt en stark partner som systemintegratör för dessa komplexa och säkerhetskritiska installationer. - Nexus har idag etablerat sig som en av de ledande leverantörerna av produkter och tjänster för elektroniska identiteter och certifikatbaserade lösningar på den Nordiska och den europeiska marknaden. Våra kunder börjar nu alltmer inse den stora nyttan av gemensamma system för fysisk säkerhet och IT -relaterad säkerhet, säger Mikael Jacobsson, VD på Nexus - PKI-baserade lösningar har definitivt tagit steget från komplexa teknikdrivna system till verksamhetslösningar med tydliga nyttoeffekter. Det gör att kunderna ser nya möjligheter och användningsområden för att optimalt nyttja befintlig teknik och att effektivisera administrationen, avslutar Mikael Jacobsson. -Bristen på standards har tidigare gjort denna typ av lösningar dyra, både att implementera och framförallt att underhålla. Idag finns det gemensamma tekniska plattformar liksom ett juridiskt stöd över de europeiska gränserna. Det ger oss stora möjligheter att utveckla vårt erbjudande till nya och befintliga kunder, säger Benny Barrö, Affärsområdeschef Kaba AB. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson , VD, Nexus AB, 013-35 74 15, 0706-47 58 10 Benny Barrö, Affärsområdeschef, Kaba AB , 016-16 15 88, 0705-48 440 Kaba AB är ett helägt dotterbolag till Kaba Holding AG, Schweiz, ett av världens, ledande företag inom området säkerhetslösningar för tillträdesskydd och skydd av egendom. Kaba levererar unika kundlösningar som tillgodoser kraven på säkerhet, bekvämlighet och organiserat tillträde med hjälp av passer- och tidkontrollsystem; från låssystem till avancerade nätverksbaserade passersystem. Se även www.kaba.se Nexus är en av Europas ledande leverantörer inom området elektroniska identiteter och PKI-lösningar. Nexus finns representerade via egna dotterbolag eller via partners i större delen av Europa och bland kundbasen finns offentlig sektor, stora banker och tung industri. Se även www.nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT20230/wkr0005.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar