Nexus ökar säkerheten för OS i Aten 2004

Nexus ökar säkerheten för OS i Aten 2004 Som en del i förberedelserna för de olympiska spelen 2004 i Aten har Greklands justitiedepartement beslutat att digitalisera landets kriminalregister. Nexus har tillsammans med sin grekiske partner, Mellon Technologies, fått uppdraget att genomföra detta projekt. Detta är en komplett lösning bestående av alla väsentliga delsystem för utfärdande, hantering och validering av digitala certfikat. I tekniska termer består lösningar av en PKI infrastruktur för en certifikautgivare (CA) -betrodd tredje part (TTP), för utfärdande av digitala certifikat, vilka kommer att nyttjas för alla typer av kommunikation och uppgifter inom departementet. Denna PKI-plattform följer europeiska standarder för digitala signaturer. Detta ger justitiedepartmentet möjlighet att ytterligare bygga ut systemet för kvalificerade digitala certifikat enligt gällande EU-direktiv, med vilka kvalificerade digitala signaturer som ersätter fysiska signaturer kan skapas. -"Nexus avtal med SmartTrust kring utveckling och försäljning av digitala ID-produkter är nu ett år gammalt. Tillsammans med avtalet med Volkswagen är denna en av de mer signifikanta affärerna under senare tid och befäster vår ledande ställning på marknaden", säger Gustaf Malmros, stf vice VD och affärsområdeschef Nexus Secured Busines Solutions på Nexus. Nexus är en av de ledande leverantörerna av lösningar för digitala ID och signaturer i Europa. Bland kunderna finns Telefonica, Nordea, Posten, VolksWagen, HSBC med flera. För ytterligare information, kontakta: Gustaf Malmros, stf vVD och affärsområdeschef , Nexus Secured Business Solutions, Technology Nexus AB, telefon 0705-94 43 58, e-post: gustaf.malmros@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara den ledande partnern för säkrade lösningar. Nexus har drygt 500 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Örebro, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00810/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar