Nexus säljer samtliga aktier i intressebolag

Nexus har som ett led i den fortsatta renodlingen av bolagets verksamhet avvecklat hela sitt aktieinnehav i intressebolaget Image Systems AB med säte i Linköping. Försäljningsbeloppet uppgår till 4,2 mkr och det redovisade resultatet av försäljningen uppgår till 0,7 mkr.

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Prenumerera

Dokument & länkar